Συνθέτουμε, βελτιστοποιούμε και υλοποιούμε προγράμματα επικοινωνίας που αναδεικνύουν την εταιρική αξία και έχουν αντίκτυπο.

Μοιραζόμαστε με τους πελάτες μας τις επικοινωνιακές τους προκλήσεις και προσφέρουμε

 • VMware Annual Event 2014
 • Intel Tech Conference 2013
 • DHL Posidonia 2014
 • Dell Solutions Tour 2015

Οι πελάτες μας

 • BrilliantPR
 • BrilliantPR
 • BrilliantPR
 • BrilliantPR
 • BrilliantPR
 • BrilliantPR
 • BrilliantPR
 • BrilliantPR
 • BrilliantPR
 • BrilliantPR
 • BrilliantPR
 • BrilliantPR
 • Επικοινωνία και Δημόσεις Σχέσεις
 • BrilliantPR
 • BrilliantPR
 • BrilliantPR
 • BrilliantPR
 • BrilliantPR
 • BrilliantPR
 • BrilliantPR
 • BrilliantPR
 • BrilliantPR
 • BrilliantPR
 • BrilliantPR
 • BrilliantPR
 • BrilliantPR
 • BrilliantPR

Συνεργαζόμαστε με ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις για περισσότερα από 10 χρόνια, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.

Διαθέτουμε ιδιαίτερη εμπειρία στον κλάδο της τεχνολογίας, της ενέργειας και των logistics, ενώ στο παρελθόν έχουμε συνεργαστεί με εταιρείες όπως:

| TomTom | SaraLee | Vestas | Swatch Group Greece | Nova Consulting | Κυβέλη Cheesecake | BP Solar | US Robotics | Hellenic Silk | DCS | Renelux | 180DEGREES |

Το μοντέλο συνεργασίας μας