Οι κυβερνοεπιθέσεις και τα συμβάντα που επιφέρουν διαταραχές στη λειτουργία αυξάνονται, επηρεάζοντας το 82% των οργανισμών, σύμφωνα με έρευνα της Dell Technologies

Η έρευνα “Dell Technologies Global Data Protection Index 2020 Snapshot” διασαφηνίζει τις βασικές προκλήσεις που επηρεάζουν την ετοιμότητα στην προστασία δεδομένων, σύμφωνα με 1.000 IT decision makers σε 15 χώρες

 • Οι οργανισμοί διαχειρίζονται 13,53 petabytes δεδομένων κατά μέσο όρο, κάτι που αποτελεί θεαματική αύξηση κατά 831% από το 2016
 • Το εκτιμώμενο κόστος από την απώλεια δεδομένων είναι περισσότερο από $1 εκατομμύριο ανά οργανισμό τους 12 τελευταίους μήνες, κατά μέσο όρο
 • Περισσότεροι από τους μισούς οργανισμούς δυσκολεύονται να βρουν επαρκείς λύσεις προστασίας δεδομένων για αναδυόμενες τεχνολογίες όπως η τεχνολογία 5G και οι υποδομές για τα άκρα των δικτύων (edge) (67%) και οι πλατφόρμες AI (τεχνητής νοημοσύνης) και ML (μηχανικής μάθησης) (64%)

Η έρευνα της Dell Technologies (NYSE:DELL) Global Data Protection Index 2020 Snapshot αποκαλύπτει ότι οι οργανισμοί κατά μέσο όρο, διαχειρίζονται σχεδόν 40% περισσότερα δεδομένα σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν. Αυτή η μεγάλη αύξηση των δεδομένων συνοδεύεται από εγγενείς προκλήσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία (81%) των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι οι παρούσες λύσεις προστασίας δεδομένων που χρησιμοποιούν, δε θα είναι σε θέση να καλύψουν τις μελλοντικές επιχειρηματικές τους ανάγκες. Η έρευνα “Snapshot” η οποία αποτελεί συνέχεια της έρευνας “Global Data Protection Index” που διεξάγεται κάθε δύο χρόνια, απευθύνθηκε σε 1.000 IT decision makers σε 15 χώρες σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς με περισσότερους από 250 εργαζομένους. Η έρευνα διερευνά τον αντίκτυπο που έχουν οι παραπάνω προκλήσεις, καθώς και οι προηγμένες τεχνολογίες, στην ετοιμότητα της προστασίας δεδομένων. Τα ευρήματα δείχνουν επίσης θετική πρόοδο, καθώς ένας αυξανόμενος αριθμός οργανισμών – 80% το 2019, σε σχέση με ποσοστό 74% το 2018 – βλέπουν τα δεδομένα τους ως πολύτιμα και αντλούν αξία από αυτά, ή επιθυμούν να το πράξουν αυτό στο μέλλον.

«Τα δεδομένα είναι η κινητήρια δύναμη των επιχειρήσεων και το κλειδί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό ενός οργανισμού», δήλωσε η Beth Phalen, πρόεδρος, Dell Technologies Data Protection. «Καθώς εισερχόμαστε στην επόμενη δεκαετία των δεδομένων, οι ανθεκτικές, αξιόπιστες και σύγχρονες στρατηγικές προστασίας δεδομένων είναι απαραίτητες για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν πιο έξυπνες αποφάσεις ταχύτερα και να καταπολεμούν τις επιπτώσεις των δαπανηρών δυσλειτουργιών».

Οι δαπανηρές διαταραχές λειτουργίας αυξάνονται με ανησυχητικούς ρυθμούς

Σύμφωνα με την έρευνα, οι οργανισμοί διαχειρίζονται πλέον δεδομένα της τάξης των 13,53 petabytes (PB), που αποτελεί σχεδόν μια αύξηση 40% από τον μέσο όρο των 9,70 PB το 2018 και μια αύξηση 831% από τον αντίστοιχο όγκο του 1,45PB το 2016. Η μεγαλύτερη απειλή για όλα αυτά τα δεδομένα φαίνεται να είναι ο αυξανόμενος αριθμός των συμβάντων που επιφέρουν διαταραχές λειτουργίας, από τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο έως την απώλεια δεδομένων και το χρονικό διάστημα μη λειτουργίας των συστημάτων. Η πλειονότητα των οργανισμών (82% το 2019 σε σύγκριση με το 76% το 2018) υπέστησαν ένα συμβάν διαταραχής τους τελευταίους 12 μήνες. Και, ένα ποσοστό 68% επιπλέον, φοβάται ότι  ο οργανισμός τους θα βιώσει ένα συμβάν διαταραχής λειτουργίας μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η διαπίστωση ότι, οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν περισσότερους από έναν προμηθευτές για λύσεις προστασίας δεδομένων, είναι περίπου δύο φορές πιο ευάλωτοι σε ένα περιστατικό στον κυβερνοχώρο που εμποδίζει την πρόσβαση στα δεδομένα τους (39% εκείνων που χρησιμοποιούν δύο ή περισσότερους προμηθευτές έναντι του 20% εκείνων που χρησιμοποιούν μόνο έναν προμηθευτή). Ωστόσο, η χρήση πολλαπλών προμηθευτών προστασίας δεδομένων αυξάνεται, με το 80% των οργανισμών να επιλέγουν να αναπτύσσουν λύσεις προστασίας δεδομένων από δύο ή περισσότερους παρόχους, αύξηση 20 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2016.

Το κόστος της διαταραχής λειτουργίας αυξάνεται επίσης με ανησυχητικό ρυθμό. Το μέσο κόστος του χρόνου διακοπής λειτουργίας αυξήθηκε σημαντικά κατά 54% από το 2018 έως το 2019, με αποτέλεσμα ένα εκτιμώμενο συνολικό κόστος 810.018 δολαρίων το 2019, από 526.845 δολάρια το 2018. Το εκτιμώμενο κόστος απώλειας δεδομένων αυξήθηκε επίσης από 995.613 δολάρια το 2018 σε 1.013.075 δολάρια το 2019. Το κόστος αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο για εκείνους τους οργανισμούς που χρησιμοποιούν περισσότερους από έναν προμηθευτές προστασίας δεδομένων – σχεδόν δύο φορές υψηλότερο κόστος που σχετίζεται με το χρόνο διακοπής λειτουργίας και σχεδόν πέντε φορές υψηλότερο κόστος απώλειας δεδομένων, κατά μέσο όρο.

Οι αναδυόμενες τεχνολογίες θέτουν προκλήσεις στις λύσεις προστασίας δεδομένων

Καθώς οι αναδυόμενες τεχνολογίες συνεχίζουν να προάγουν και να διαμορφώνουν το ψηφιακό τοπίο, οι οργανισμοί μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνολογίες για καλύτερα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Η μελέτη αναφέρει ότι σχεδόν όλοι οι οργανισμοί προβαίνουν σε κάποιο επίπεδο επενδύσεων σε νεότερες ή αναδυόμενες τεχνολογίες, με τις πέντε πρώτες να είναι: εφαρμογές εγγενείς στο cloud (58%), τεχνητή νοημοσύνη (AI) και μηχανική μάθηση (ML) (53%)· εφαρμογές λογισμικού ως υπηρεσία (SaaS) (51%), τεχνολογία 5G και υποδομές ακρών σε περιβάλλοντα cloud (cloud edge – 49%)· και Internet of Things/συστήματα end point (36%).

Ωστόσο, σχεδόν τα τρία τέταρτα (71%) των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι αυτές οι αναδυόμενες τεχνολογίες δημιουργούν μεγαλύτερη πολυπλοκότητα στην προστασία των δεδομένων, ενώ το 61% δηλώνει ότι οι αναδυόμενες τεχνολογίες θέτουν σε κίνδυνο την προστασία των δεδομένων. Περισσότεροι από τους μισούς από αυτούς που χρησιμοποιούν νεότερες ή αναδυόμενες τεχνολογίες, δυσκολεύονται να βρουν κατάλληλες λύσεις προστασίας δεδομένων για αυτές τις τεχνολογίες, όπως:

 • 5G και υποδομές cloud edge (67%)
 • Πλατφόρμες AI και ML (64%)
 • Εφαρμογές εγγενείς στο cloud (60%)
 • IoT και end point (59%)
 • Ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών (56%)

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι το 81% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι οι υπάρχουσες λύσεις προστασίας δεδομένων των οργανισμών δε θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν όλες τις μελλοντικές επιχειρηματικές προκλήσεις. Οι ερωτηθέντες διαπίστωσαν την έλλειψη εμπιστοσύνης στους ακόλουθους τομείς:

 • Ανάκτηση δεδομένων από κυβερνοεπιθέσεις (69%)
 • Ανάκτηση δεδομένων από περιστατικά απώλειας δεδομένων (64%)
 • Συμμόρφωση με κανονισμούς περιφερειακής διακυβέρνησης δεδομένων (62%)
 • Επίτευξη στόχων για τα επιθυμητά επίπεδα υπηρεσιών σε ότι αφορά στις λειτουργίες backup και recovery (62%)

Η προστασία δεδομένων ενώνει τις δυνάμεις της με το cloud

Οι επιχειρήσεις υιοθετούν ένα συνδυασμό προσεγγίσεων στο cloud κατά την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών εφαρμογών και προστασίας των εφαρμογών, όπως containers, εφαρμογές εγγενείς στο cloud και εφαρμογές SaaS. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι οργανισμοί προτιμούν το δημόσιο cloud/SaaS (43%), το υβριδικό cloud (42%) και το ιδιωτικό cloud (39%) ως περιβάλλοντα ανάπτυξης για νεότερες εφαρμογές όπως oι παραπάνω. Επίσης, το 85% των οργανισμών που συμμετείχαν στην έρευνα, δηλώνουν ότι είναι υποχρεωτικό ή εξαιρετικά σημαντικό για τους παρόχους προστασίας δεδομένων, να προστατεύουν τις εφαρμογές που είναι εγγενείς στο cloud.

Καθώς όλο και περισσότερα δεδομένα κινούνται μέσα και γύρω από τα περιβάλλοντα άκρων (edge), πολλοί ερωτηθέντες λένε ότι προτιμούν τα αντίγραφα ασφαλείας που βασίζονται στο cloud, με το 62% να επικαλείται το ιδιωτικό cloud και το 49% να αναφέρει το δημόσιο cloud ως την προτιμώμενη προσέγγισή τους, για τη διαχείριση και την προστασία των δεδομένων που δημιουργούνται σε τοποθεσίες άκρων.

«Τα ευρήματα αυτά αποδεικνύουν ότι η προστασία των δεδομένων πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της επιχειρηματικής στρατηγικής μιας εταιρείας», δήλωσε η κ. Phalen. «Με δεδομένο το γεγονός ότι το τοπίο των δεδομένων γίνεται πιο σύνθετο, οι οργανισμοί χρειάζονται ευκίνητες, βιώσιμες στρατηγικές προστασίας δεδομένων που μπορούν να κλιμακωθούν σε έναν κόσμο με πολλαπλές πλατφόρμες και πολλαπλά clouds».

Επιπρόσθετες πηγές

 • Επισκεφθείτε το Global Data Protection Index 2020 Snapshot για να δείτε infographic και συνδέσμους στα πορίσματα του προηγούμενου έτους.
 • Διαβάστε το blog της Beth Phalen, Προέδρου της Dell Technologies Data Protection, για την άποψή της σχετικά με τα πορίσματα της έρευνας.

Σχετικά με την έρευνα Dell Technologies Global Data Protection Index 2020 Snapshot”

Η Dell Technologies ανέθεσε στην Vanson Bourne τη δημιουργία της έρευνας Global Data Protection Index 2020 Snapshot, η οποία αποτελεί συνέχεια της έρευνας Global Data Protection Index, η οποία διενεργήθηκε τα έτη 2014, 2016 και 2018. Η έρευνα Snapshot απευθύνθηκε σε 1.000 ιθύνοντες λήψης αποφάσεων Πληροφορικής (IT decision makers) σε 15 χώρες και 14 κλάδους με περισσότερους από 250 εργαζομένους, για να γίνει κατανοητός ο αντίκτυπος του cloud και η πολυπλοκότητα των προηγμένων τεχνολογιών στην ετοιμότητα της προστασίας των δεδομένων. Η εταιρεία Vanson Bourne διεξήγαγε την έρευνα μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2019. Ανάμεσα στις χώρες της έρευνας περιλαμβάνονται οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία και η Κίνα με 100 ερωτηθέντες σε κάθε χώρα, και το Μεξικό, η Βραζιλία, η Νότια Αφρική, τα ΗΑΕ, η Ιταλία, η Αυστραλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Ινδία και η Σιγκαπούρη με 50 ερωτηθέντες  σε κάθε χώρα.

 

Σχετικά με την Dell Technologies

Η Dell Technologies (NYSE:DELL) βοηθά τους οργανισμούς και τα άτομα να δημιουργήσουν το ψηφιακό τους μέλλον και να μετασχηματίσουν τον τρόπο εργασίας, ζωής και ψυχαγωγίας. Η εταιρεία παρέχει στους πελάτες της το ευρύτερο και πιο καινοτόμο χαρτοφυλάκιο τεχνολογίας και υπηρεσιών του κλάδου για την εποχή των δεδομένων.

Comments are closed.