Η πορεία της τοπικής οικονομίας μας το 2019, αλλά και ο τρόπος που πραγματοποιούμε τις συναλλαγές μας ως καταναλωτές αλλά και ως επαγγελματίες, περνά μια φάση ριζικής διαφοροποίησης. Στο επίκεντρο των συζητήσεων, αυτή την περίοδο, βρίσκεται η προσπάθεια για μετάβαση από τη χρήση ρευστού στο ψηφιακό χρήμα, με την πολιτεία να θεσπίζει κίνητρα για τη χρήση χρεωστικών, πιστωτικών καρτών και εφαρμογών ηλεκτρονικών πληρωμών (e-banking, mobile banking), και να διαβουλεύεται για τη μείωση του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσού συναλλαγών με μετρητά, ακόμη και κάτω από τα 300 ευρώ.

Με αφορμή αυτό το επίκαιρο και φλέγον ζήτημα, παρακάτω θα δούμε περιληπτικά το ευρωπαϊκό τοπίο στο θέμα των ψηφιακών συναλλαγών, αλλά και τον ρόλο της σωστής επικοινωνίας που διαδραματίζει μια εταιρεία όπως η BrilliantPR στη διάχυση της πληροφορίας γύρω από τις νέες καινοτομίες, τεχνολογίες και πρακτικές που αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, διαπιστώνοντας ότι η καθιέρωση του «νέου χρήματος» και η διάδοση των ηλεκτρονικών συναλλαγών αποτελεί ένα μόνο μέρος μιας συνολικότερης αλλαγής που διαφαίνεται στον ορίζοντα, και η οποία θα διαταράξει για τα καλά, όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούμε τις χρηματικές μας συναλλαγές, αλλά και τον τρόπο που οι εταιρείες διαμορφώνουν τις επιχειρηματικές τους διαδικασίες.

Πως αντιμετωπίζει η Ευρώπη τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Τα ποσοστά χρήσης πλαστικού χρήματος έναντι μετρητών, σε διάφορες χώρες εντός της Ευρώπης φανερώνουν τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν στις τοπικές οικονομίες, στο επίπεδο τεχνικής υποδομής, οργάνωσης, αλλά και της νοοτροπίας και της συμπεριφοράς κάθε πληθυσμού.

Το 2017, 15 χρόνια μετά την κυκλοφορία του Ευρώ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε μία έκθεση στην οποία αποτυπώνεται η καταναλωτική συμπεριφορά των Ευρωπαίων στις καθημερινές τους συναλλαγές, ως προς τα μέσα πληρωμής. Τα πορίσματα της έρευνας είναι αναμενόμενα σε ορισμένες περιπτώσεις, και ταυτόχρονα προκαλούν έκπληξη σε άλλες, καθώς ιδιαίτερα προηγμένες χώρες, στις οποίες θα περίμενε κανείς να επικρατεί το πλαστικό χρήμα, επικρατούν ακόμη τα μετρητά στο μεγαλύτερο ποσοστό των συναλλαγών.

Πριν μερικές εβδομάδας είχαμε τη χαρά να δουλέψουμε μαζί με την Printec για την δημιουργία ενός πληροφοριακού video που δίνει ένα snapshot των πληρωμών στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη (CEE) σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση (EU 27)

Το τοπίο των συναλλαγών στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο

Η Printec, ( έχουμε τη χαρά στην BrilliantPR να είναι πελάτης μας) υλοποιεί μεγάλα έργα στον τραπεζικό χώρο παρέχοντας συστήματα, υποδομές ηλεκτρονικών συναλλαγών αλλά και ένα ευρύτερο portfolio προϊόντων, υπηρεσιών και λύσεων τεχνολογίας που υποστηρίζουν ηλεκτρονικές συναλλαγές σε σημεία αυτό-εξυπηρέτησης, διαδικασίες που αφορούν τις τραπεζικές υπηρεσίες που προσφέρονται στον πελάτη, και επίσης διαθέτει τις υποδομές για την λειτουργία των τερματικών υποδοχής καρτών σε σημεία πώλησης (POS).

Στο παρακάτω video, περιγράφεται το τοπίο των συναλλαγών στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο σε σχέση με την περιοχή Κεντρικής-Ανατολικής Ευρώπης (CEE), περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται η Printec.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Printec, ο αριθμός των συστημάτων POS που αντιστοιχεί ανά εκατομμύριο άτομα κατά μέσο στις 28 χώρες της Ε.Ε. ανέρχεται σε 21,6 χιλιάδες, ενώ στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, σε 13,3 χιλιάδες. Αυτό το στοιχείο φανερώνει τη διείσδυση του πλαστικού χρήματος ανά περιοχή, αλλά, όπως είδαμε παραπάνω, από χώρα σε χώρα υπάρχουν έντονες διαφοροποιήσεις. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας άλλα παραδείγματα, όπως π.χ. αυτό της Σουηδίας, όπου το 98% των συναλλαγών πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά και το ρευστό πραγματικά έχει γίνει είδος προς εξαφάνιση, διαπιστώνουμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα κατακερματισμένο ευρωπαϊκό τοπίο, με μεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα.

Αναδυόμενες καινοτομίες που αλλάζουν τα δεδομένα

Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, αυτοματοποιημένων συστημάτων και η μείωση της χρήσης μετρητών, δημιουργούν ένα φιλικότερο, ευκολότερο, αμεσότερο, πιο διαφανές και, σε τελική ανάλυση, ασφαλέστερο περιβάλλον συναλλαγών, το οποίο εξυπηρετεί τον καταναλωτή, περιορίζει την παραοικονομία και εξωθεί τον επαγγελματία να συμμορφωθεί με τις κείμενες διατάξεις του νόμου. Όσο περνά ο καιρός, οι οικονομίες που θα αντιστέκονται σε αυτές τις εξελίξεις, θα βρεθούν με σημαντικά ανταγωνιστικά μειονεκτήματα έναντι χωρών που έχουν εξορθολογήσει και εκσυγχρονίσει τα συστήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών τους, καθώς πέρα από τη διαφάνεια και τη νομιμότητα, η καθιέρωση προηγμένων ηλεκτρονικών συστημάτων ενισχύει την αποδοτικότητα, επισπεύδει τις διαδικασίες, μειώνει τη γραφειοκρατία και οδηγεί έτσι τις εταιρείες σε τροχιά ανάπτυξης.

Ένα άλλο, κεφαλαιώδους σημασίας ζήτημα, είναι η διάδοση των κρυπτονομισμάτων και της τεχνολογίας blockchain, τα οποία, παρότι απασχόλησαν πολύ την κοινή γνώμη τα τελευταία 2-3 χρόνια, λόγω της εκτόξευσης της αξίας του Bitcoin και της έξαρσης του bitcoin mining, ακόμη δεν έχουν γίνει αντιληπτές οι τεράστιες αλλαγές και επιδράσεις που θα επιφέρουν αυτά τα στοιχεία στον τρόπο που θα συναλλασσόμαστε, αλλά και θα δραστηριοποιούμαστε επαγγελματικά. Κι αυτό γιατί η τεχνολογία blockchain θα επιτρέπει να συνάπτονται επαγγελματικά συμβόλαια, τα οποία να καταγράφουν σε ψηφιακό κώδικα τους όρους της συμφωνίας και να παρακολουθούν κατά πόσο τηρούνται αυτοί στα διάφορα στάδιά εκτέλεσής της, χωρίς να είναι απαραίτητη η μεσολάβηση νομικών συμβούλων και συμβολαιογράφων.

Ο ρόλος της σωστής επικοινωνίας στη μετάβαση στην ψηφιακή οικονομία

Οι νέες καινοτομίες, οι αναδυόμενες τεχνολογίες και ο μετασχηματισμός του πλαισίου στο επιχειρείν που επιφέρει η στροφή στην ψηφιακή οικονομία, καθιστούν περισσότερο επιτακτική από ποτέ την αποτελεσματική επικοινωνία προς όλες τις κατευθύνσεις: από τις εταιρείες τεχνολογίας και τους integrators προς τους εταιρικούς πελάτες, τη διάχυση της ενημέρωσης προς τα δίκτυα διανομής και μεταπώλησης, αλλά και προς τον τελικό καταναλωτή, έτσι ώστε όλοι όσοι απαρτίζουν τον οικονομικό ιστό, να συντονιστούν και να λειτουργήσουν αρμονικά σε ένα νέο, αποδοτικότερο, φιλικότερο, διαφανέστερο και αποτελεσματικότερο πλαίσιο. Αν συμφωνείτε, θα χαρούμε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες είτε αυτές αφορούν σε μια ευρύτερη επικοινωνιακή στρατηγική, είτε στην παρουσίαση μιας νέας υπηρεσίας

Όλο αυτό το πλαίσιο, που περιλαμβάνει μετάβαση σε ηλεκτρονικά συστήματα συναλλαγών, αποκεντρωμένα δίκτυα κρυπτονομισμάτων, νέες δυνατότητες σύναψης επιχειρηματικών συμφωνητικών με τεχνολογία blockchain, δεν είναι ακόμη πλήρως αντιληπτό και κατανοητό. Σε επίπεδο επικοινωνίας, στην BrilliantPR είμαστε σε θέση να συνεργαστούμε με τις εταιρείες που οδηγούν τις νέες εξελίξεις και να καταστήσει σαφή τα πλεονεκτήματα και την ίδια τη φύση των νέων τεχνολογιών στους εν δυνάμει πελάτες που δεν θέλουν να μείνουν πίσω στις εξελίξεις.

Comments are closed.