To 1816 η Αγγλίδα συγγραφέας Μαίρη Σέλλεϊ έγραψε το “Φράνκενσταϊν”, το φανταστικό διήγημα που θεωρείται ότι έθεσε τις βάσεις για τη μοντέρνα λογοτεχνία επιστημονικής φαντασίας. Ταυτόχρονα το ίδιο έργο εισήγαγε στη συλλογική σκέψη την ιδέα μιας τεχνητής νοημοσύνης, τις προκλήσεις που θα έφερνε μια τέτοια επινόηση σε κοινωνικό επίπεδο, τους ενδεχόμενους κινδύνους και τις ηθικές πτυχές γύρω από αυτού του είδους τα επιστημονικά εγχειρήματα.

Από τότε μέχρι σήμερα η υπόθεση της τεχνητής νοημοσύνης έχει αποτελέσει κεντρική υπόθεση άπειρων λογοτεχνικών και κινηματογραφικών έργων, τις περισσότερες φορές μέσα από ένα πρίσμα έντονου πεσιμισμού και αμφιβολίας σχετικά με την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και “ευφυών” μηχανών.

Σήμερα, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ήδη πραγματικότητα, όχι τόσο με τη μορφή ανθρωπομορφικών κατασκευασμάτων, αλλά αλγόριθμων και αυτοματοποιημένων συστημάτων, τα οποία τροφοδοτούνται από τεράστιους όγκους δεδομένων και παράγουν αποτελέσματα χρήσιμα για τη λήψη αποφάσεων και την εκτέλεση έργων, τα οποία δε θα ήταν εφικτά δίχως τη συμβολή της.

Ο ρόλος της σωστής επικοινωνίας για τη διασάφηση των ρόλων της τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλείου επιχειρηματικής ανάπτυξης, χάραξης στρατηγικής, επικοινωνίας με τον πελάτη και προσέγγισης του καταναλωτή, είναι τεράστιας σημασίας. Είναι ευτυχές το γεγονός ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης εφαρμόζονται ήδη σε τομείς με πολύ εμφανές το θετικό πρόσημο της επιρροής τους στην καθημερινότητά μας, κάτι που καθιστά ιδιαίτερα εύκολη τη μετάδοση του μηνύματός της και της αποδοχής της από το ευρύ κοινό.

Η δημιουργία μιας καμπάνιας προώθησης που βασίζεται στα πλούσια ερεθίσματα που παράγει η σύγχρονη pop κουλτούρα, είναι εξαιρετικά ελκυστική για ορισμένους κλάδους.  Σε άλλες περιπτώσεις, η υιοθέτηση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης εντοπίζεται σε ακόμη βαθύτερα και ενδεχομένως πολυπλοκότερα πλαίσια υποδομών, τα οποία αποτελούν μεγαλύτερη πρόκληση για τη σωστή επικοινωνιακή τους προσέγγιση, καθώς αφορούν ελάχιστα τον τελικό καταναλωτή και απευθύνονται στους εμπορικούς συνεργάτες, τα ηγετικά στελέχη, τους υπεύθυνους χάραξης στρατηγικών marketing, τους τεχνικούς εμπειρογνώμονες και γενικά όλους τους συμμετέχοντες στη λήψη κρίσιμων  αποφάσεων που καθοδηγούν την κατεύθυνση των μικρών και μεγάλων οργανισμών. Κινούνται σε πιο αφηρημένο επίπεδο και απαιτούν διαφορετική επικοινωνιακή προσέγγιση.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ριζικά τη φυσιογνωμία πολλών κλάδων, όπως του marketing, ο οποίος μετασχηματίζεται συν τω χρόνω σε εφαρμοσμένη επιστήμη ανάλυσης δεδομένων και μάλιστα των λεγόμενων “μεγάλων” δεδομένων (big data).  Είμαστε πλέον σε θέση να βλέπουμε σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, τις γνώμες των καταναλωτών, έτσι όπως αποτυπώνονται σε προσωπικά blogs ή vlogs και άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Οι καμπάνιες marketing δημιουργούνται πλέον περισσότερο στοχευμένα, οι παραδοσιακές μορφές διαφήμισης σε πολλές περιπτώσεις υποβαθμίζονται αναφορικά με την αξία που κατείχαν παλαιότερα, δίνοντας τη θέση τους σε άλλες μορφές επικοινωνιακής  προσέγγισης και αλληλεπίδρασης με τον καταναλωτή. Είναι περισσότερο από εμφανές ότι, ο τρόπος αποτελεσματικής επικοινωνίας είναι το κλειδί για την εδραίωση ενός brand στη συλλογική συνείδηση των καταναλωτών, τη δημιουργία μακροχρόνιας εμπιστοσύνης και αφοσίωσης στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που πρέπει να προωθηθούν, αλλά και στη διεύρυνση της πελατειακής βάσης σε νέες δημογραφικές ομάδες.

Η υπόθεση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να περνά μέσα από στερεοτυπικές μορφές, έτσι όπως απεικονίζονται στα διηγήματα και τις ταινίες Ε.Φ., αλλά στην καθημερινή πρακτική, η διάπλαση μιας σωστής επικοινωνιακής στρατηγικής οφείλει να επικεντρώνει το ενδιαφέρον μακριά από αυτές τις μονολιθικές και φανταστικές απεικονίσεις και να αποδίδει την πραγματική τους διάσταση, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες, τις προοπτικές και τα οφέλη που προκύπτουν από τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στους διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Αντίθετα με τις τεχνολογικές εξελίξεις, η επικοινωνία παραμένει μία δραστηριότητα με πολύ μεγαλύτερη ιστορία και την ίδια σπουδαιότητα διαχρονικά, ενώ βεβαίως αξιοποιεί τη νεότερη τεχνολογία κάθε εποχής.  Η επιτυχημένη εταιρική επικοινωνία ξεκινά από τις βασικές επικοινωνιακές αξίες τις οποίες εφαρμόζει σε κάθε εποχή στην state of the art τεχνολογία και όχι το ανάποδο. To διήγημα της Σέλλεϊ εκδόθηκε το 1818. Σηματοδοτεί επομένως, 200 χρόνια συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη.  Ασφαλώς και δεν χρειάζεται να περιμένετε δύο ακόμα αιώνες για να διαμορφώσετε μια επικοινωνιακή στρατηγική προσαρμοσμένη στις σύγχρονες ανάγκες. Μιλήστε σήμερα μαζί μας

Αν σας άρεσαν τα παραπάνω, δείτε περισσότερα:

  • Από τη σειρά ντοκιμαντέρ της NVIDIA “I am AI”:

         – ιατρική εφαρμογή για τον έγκαιρο εντοπισμό του καρκίνου

          – καινοτομική εφαρμογή καλλιτεχνικής έκφρασης στη συμφωνική μουσική

          – δείγμα εφαρμογής computer vision στη μόδα και τον καλλωπισμό

          – εφαρμογή αυτόνομης οδήγησης στη διακίνηση εμπορικού στόλου οχημάτων

  • η Dell EMC, διαβλέπει τις μελλοντικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης
  • μελέτη της Αριστέας Παπαδημητρίου (Πανεπιστήμιο του Malmö) για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και των social media στην επικοινωνία (PDF)
  • η σκοπιά της Google στο θέμα της σχέσης τεχνητής νοημοσύνης και εκμάθησης μηχανής με την επικοινωνία και το marketing (blog post)
  • συμβουλές του Forbes για τους marketers όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη το 2018 (άρθρο)

Comments are closed.