Νέοι στόχοι για κοινωνικές αλλαγές μέχρι το 2030, όπως περιγράφονται στο Στρατηγικό Πρόγραμμα της Dell Technologies

 • Οι στόχοι της εταιρείας δημιουργούν μετρήσιμο θετικό αντίκτυπο για 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους, για κάθε εργαζόμενο, πελάτη και προϊόν της Dell
 • Βασίζονται σε μια δεκαετούς διάρκειας δέσμευση για υπευθυνότητα και στόχευση
 • Δέσμευση για 50/50 αντιπροσώπευση φύλων στο ανθρώπινο δυναμικό και 1:1 ανακύκλωση/επαναχρησιμοποίηση
 • Περαιτέρω επέκταση των πρακτικών ηθικής και διαφάνειας, και συμμετοχής των εργαζόμενων

Η Dell Technologies (NYSE: DELL) εγκαινιάζει μια νέα δεκαετία υπευθυνότητας και καινοτομίας με υψηλούς στόχους, οι οποίοι θα προωθήσουν τον κοινωνικό αντίκτυπο της εταιρείας παγκοσμίως. Οι φιλόδοξοι στόχοι αποτελούν τον κεντρικό άξονα του σχεδίου της εταιρείας Progress Made Real (Πρόοδος που Γίνεται Πραγματικότητα) για το 2030 και βασίζονται στην πεποίθηση ότι η τεχνολογία και τα δεδομένα σε συνδυασμό με το ανθρώπινο πνεύμα είναι, και θα είναι πάντοτε, θετικές δυνάμεις για τον κόσμο.

«Η απελευθέρωση της ισχύος των δεδομένων θα προωθήσει την ανθρωπότητα περισσότερο από κάθε άλλη δύναμη κατά την επόμενη δεκαετία», ανέφερε ο Michael Dell, Πρόεδρος και CEO της Dell Technologies. «Δεσμευόμαστε να καταστήσουμε αυτή τη δύναμη ευρέως διαθέσιμη σε κοινότητες ανά τον κόσμο, έτσι ώστε να προοδεύσουμε όλοι μαζί».

Ο συλλογικός αντίκτυπος της τεχνολογίας, της κλιμάκωσης και της τεχνογνωσίας

Κατά την επόμενη δεκαετία, η Dell Technologies θα χρησιμοποιήσει την παγκόσμια κλίμακά της, το διευρυμένο της τεχνολογικό χαρτοφυλάκιο και την τεχνογνωσία της, για να δημιουργήσει ουσιαστικό και υπολογίσιμο αντίκτυπο στην κοινωνία και τον πλανήτη. Μέχρι το 2030, η εταιρεία θα:

Προάγει τη βιωσιμότητα

 • Θα ανακυκλώνει ένα ισοδύναμο προϊόν για κάθε προϊόν που αγοράζει ένας καταναλωτής
 • Θα ηγηθεί της κυκλικής οικονομίας με περισσότερα από τα μισά περιεχόμενα προϊόντων να φτιάχνονται από ανακυκλώσιμα και ανανεώσιμα υλικά.
 • Θα χρησιμοποιεί ανακυκλωμένα ή ανανεώσιμα υλικά σε όλες τις συσκευασίες.
 • Θα παρέχει ανάπτυξη δεξιοτήτων για το μέλλον, για τους εργαζομένους στην αλυσίδα προμηθειών.
 • Θα προωθήσει ένα ολοκληρωμένο επιστημονικά βασιζόμενο κλιματικό πρόγραμμα, θέτοντας στόχους για εκπομπές σε όλες τις εγκαταστάσεις, την αλυσίδα προμηθειών και τις λειτουργίες για τη χρήση των πελάτων, σε όλα μας τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τους προμηθευτές, για να πετύχουμε μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 60 τοις εκατό ανά μονάδα εσόδων μέχρι το 2030.

Καλλιεργεί την ένταξη

 • Θα προσλάβει, θα αναπτύξει και θα διατηρήσει γυναίκες, ώστε να αποτελούν το 50 τοις εκατό του παγκόσμιου ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας και το 40 τοις εκατό των διευθυντών προσωπικού παγκοσμίως.
 • Θα προσλάβει, θα αναπτύξει και θα διατηρήσει μαύρους/Αφροαμερικανούς και Ισπανικής καταγωγής μέλη, ώστε να αποτελούν το 25 τοις εκατό του εργατικού δυναμικού της εταιρείας στις ΗΠΑ και το 15 τοις εκατό των διευθυντών προσωπικού στις ΗΠΑ.
 • Θα εκπαιδεύσει το 95 τοις εκατό όλων των μελών της ομάδας σε ετήσια βάση σχετικά με την ασυνείδητη προκατάληψη, την παρενόχληση, τις μικρο-επιθέσεις και τα προνόμια.

Μεταμορφώνει ζωές

 • Θα προάγει την υγεία, την εκπαίδευση και την οικονομική ευκαιρία για 1 δισεκατομμύριο άτομα.
 • Θα μετασχηματίσει ψηφιακά 1.000 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
 • Θα επιτύχει 75 τοις εκατό συμμετοχή μελών της ομάδας σε φιλανθρωπικές προσφορές και εθελοντισμό στις κοινότητες.

Η δεοντολογία και το ιδιωτικό απόρρητο αποτελούν θεμελιώδεις αξίες για τις εταιρικές και κοινωνικές στρατηγικές της Dell Technologies και είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων για το 2030. Η εταιρεία καθορίζει το ρυθμό του ιδιωτικού απορρήτου και της διαφάνειας μέσω των πλήρως αυτοματοποιημένων διαδικασιών ελέγχου δεδομένων που διευκολύνουν τους πελάτες στην πρόσβαση, διαγραφή και διαμοιρασμό των προσωπικών τους δεδομένων. Για να ενισχύουμε το πάθος των μελών των ομάδων και των συνεργατών για δεοντολογία και ακεραιότητα, η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει ψηφιακά εργαλεία για να διευκολύνει τη λήψη πληροφοριών, την καταμέτρηση και παρακολούθηση των ζητημάτων συμμόρφωσης χρησιμοποιώντας ψηφιακά δεδομένα.

Για την πλήρη λίστα των στόχων για το 2030, επισκεφθείτε το delltechnologies.com/2030goals. Αυτοί οι φιλόδοξοι, αλλά εφικτοί στόχοι είναι εμπεριστατωμένοι, βαθιά χαραγμένοι στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και αναβαθμίζουν την στρατηγική της Dell Technologies, στηρίζοντας το στόχο της να προωθήσει την ανθρώπινη πρόοδο.

Επιταχύνοντας την πρόοδο, μαζί

Οι πελάτες είναι στο επίκεντρο της στρατηγικής κοινωνικού αντίκτυπου της Dell Technologies, καθοδηγώντας κάθε απόφαση που λαμβάνει η εταιρεία και υπαγορεύει τις προτεραιότητες των στόχων για το 2030. Παράλληλα με την αξιοποίηση της άποψης των πελατών, η εταιρεία ενεργοποιεί τρίτα μέρη, και έλαβε υπόψη την έκθεση του ΟΗΕ, Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και τη Δήλωση της Στρογγυλής Τραπέζης Επιχειρηματικότητας σχετικά με το Σκοπό μιας Εταιρείας  (Business Roundtable’s Statement on the Purpose of a Corporation)

«Έχουμε μια μεγάλη ευθύνη να εφαρμόσουμε την πλήρη ισχύ της Dell Technologies για να μεταμορφώσουμε ζωές και την κοινωνία», ανάφερε η Karen Quintos, chief customer officer στην Dell Technologies. «Με το συνδυασμό του τεχνολογικού μας χαρτοφυλακίου, της παγκόσμιας κλίμακάς μας, το ταλέντο των μελών της ομάδας μας και τη συνεργασία με τους πελάτες μας, μπορούμε να δημιουργήσουμε σημαντικά θετικό αντίκτυπο. Η ατζέντα μας για το 2030 είναι ολοκληρωμένη και βαθιά ενσωματωμένη σε όλες μας τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι φιλόδοξοι στόχοι μας πηγαίνουν πολύ πιο πέρα από μια επιμέρους αλλαγή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη εργαζόμαστε πάνω στις μεθόδους που θα μας επιτρέψουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας, ωστόσο γνωρίζουμε ότι η σημαντική αλλαγή και η καινοτομία ξεκινά με βαθιά δέσμευση».

Η μεγιστοποίηση του αντίκτυπου της έκθεσης “Πρόοδος που Γίνεται Πραγματικότητα”, απαιτεί την ενδυνάμωση όλων των μετόχων και την πλήρη εφαρμογή των δεξιοτήτων και του πάθους των πελατών, των συνεργατών και των μελών της ομάδας στην υποστήριξη των στόχων για το 2030, ενεργώντας καθημερινά με αρχές δεοντολογίας και ακεραιότητας.

Υποστηρίζοντας, εκπαιδεύοντας και ενισχύοντας τη διακυβέρνηση

Για να συμβάλλουμε ώστε η χρήση δεδομένων να ξεπεράσει τις πιο ουσιαστικές προκλήσεις της ανθρωπότητας κατά την επόμενη δεκαετία, η Dell Technologies ανέπτυξε τον οδικό χάρτη της Δημόσιας Πολιτικής για την Πραγματοποίηση Πραγματικής Προόδου για το 2030 (2030 Progress Made Real Public Policy) και θα υποστηρίξει ενεργά τις δημόσιες πολιτικές με στόχο την προώθηση των επιθυμητών αποτελεσμάτων για την ανάπτυξη της βιωσιμότητας, της καλλιέργειας της ένταξης, της μεταμόρφωσης της ζωής και της προάσπισης αρχών δεοντολογίας και προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου.

Επιπλέον πηγές

 

Σχετικά με την Dell Technologies

Η Dell Technologies (NYSE:DELL) είναι μια μοναδική οικογένεια επιχειρήσεων, η οποία βοηθά τους οργανισμούς και τα άτομα, να οικοδομούν το ψηφιακό τους μέλλον και να μετασχηματίζουν τον τρόπο που εργάζονται και ζουν. Η εταιρεία παρέχει στους πελάτες το πλέον εκτεταμένο και καινοτομικό χαρτοφυλάκιο τεχνολογίας και υπηρεσιών, από τα άκρα των δικτύων (edge) μέχρι τον πυρήνα (core) των τεχνολογικών υποδομών και τα περιβάλλοντα cloud.

Comments are closed.