• Η πιστοποίηση επιβεβαιώνει το κορυφαίο επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας που εφαρμόζει η DHL Express στην οδική ασφάλεια
  • H πιστοποίηση απονεμήθηκε από τον αρμόδιο φορέα Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, TÜV HELLAS (TUV NORD)

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2016: Ο Φορέας Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TUV NORD), απένειμε στην DHL Express Ελλάδος διαπιστευμένη πιστοποίηση, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 39001:2012, για το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας που εφαρμόζει η εταιρία, μετά τη διενέργεια των απαιτούμενων επιθεωρήσεων. Η TÜV HELLAS (TUV NORD) αποτελεί τον πρώτο διαπιστευμένο και τον μοναδικό Φορέα Πιστοποίησης στην Ελλάδα με την απαιτούμενη τεχνογνωσία σε θέματα Πιστοποίησης Συστημάτων Οδικής Ασφάλειας.

Το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας που εφαρμόζει η DHL Express, εστιάζει κυρίως στην αναγνώριση και αντιμετώπιση των κινδύνων στην οδική μεταφορά, καθώς και στην εφαρμογή της Πολιτικής και των διαδικασιών Οδικής Ασφάλειας. Σκοπός είναι η ασφάλεια του προσωπικού της, αλλά και κατ’ επέκταση την υγεία και ασφάλεια όλων των οδηγών και επιβατών που κινούνται στο οδικό δίκτυο της χώρας, κάτι που επιβεβαιώνει και στην πράξη της δέσμευσή της στη διατήρηση και την ενίσχυση των στρατηγικών της για ένα ισχυρό πλαίσιο κοινωνικής υπευθυνότητας.

Παράλληλα, η αύξηση της αποδοτικότητας, που διασφαλίζει η τήρηση των προδιαγραφών, οδηγεί σε καλύτερη διαχείριση του στόλου οχημάτων, μειώνει το συνολικό κόστος διαχείρισης και συντήρησής του, καθώς ελαχιστοποιεί το ενδεχόμενο ατυχημάτων, βλαβών, ζημιών στα διακινούμενα αγαθά και συνεπακόλουθη μείωση των δαπανών ασφάλισης.

Όπως σημείωσε ο Δρ. Αναστάσιος Βασιλόπουλος, Director of Information Technology & Environment protection της DHL Express Ελλάδος, «Η πιστοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης της οδικής ασφάλειας της DHL Express κατά το πρότυπο ISO 39001:2012, αποτελεί μία διάκριση ανάμεσα σε ελάχιστες εταιρείες που τη διαθέτουν. Συνεπάγεται τη συμμόρφωση με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας, που αντικατοπτρίζουν το κορυφαίο επίπεδο οργάνωσης και αποτελεσματικότητας της εταιρείας. Μεταξύ άλλων, τα στοιχεία αυτά αποτελούν ακόμη μία επιβεβαίωση της πρωτοκαθεδρίας της DHL Express στον κλάδο των ταχυμεταφορών στην Ελληνική αλλά και την παγκόσμια αγορά».

Η πιστοποίηση της εταιρείας και η ιδιαίτερη μέριμνα σχετικά με την οδική ασφάλεια,  αποτελούν συνέχεια του ευρύτερου προγράμματος επενδύσεων και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας. Ο στόλος οχημάτων της DHL Express ανανεώθηκε πρόσφατα με την προσθήκη οχημάτων που κινούνται με φυσικό αέριο, οχημάτων που χαρακτηρίζονται από υψηλούς δείκτες ενεργειακής απόδοσης, αλλά και οχημάτων ειδικά σχεδιασμένων για τη βέλτιστη διαχείριση των αποστολών της εταιρείας.

Σε συνέχεια των επενδύσεών της σε οχήματα αλλά και της εκπαίδευσης του προσωπικού της, η Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας που εφαρμόζει η DHL Express, αποδεικνύει τη δεδομένη πρωτοπορία και εξειδίκευσή της σε θέματα διαχείρισης της οδικής ασφάλειας, αλλά και την ευαισθητοποίησή της σε θέματα που αφορούν στο κοινωνικό σύνολο.

Comments are closed.