Στις 19 Απριλίου, συμπληρώθηκαν τα 50 χρόνια του νόμου του Moore, ένα είδος άγραφης συμφωνίας μεταξύ του κλάδου της τεχνολογίας και της παγκόσμιας οικονομίας που εμπνέει μηχανικούς, εφευρέτες και επιχειρηματίες να σκεφθούν τα όρια του εφικτού. Ο νόμος του Moore καθιστά εφικτές τις περισσότερες από τις σύγχρονες καινοτομίας – την τεχνολογία wearable, την ανάλυση γονιδιώματος, τις έξυπνες πόλεις – και βοηθάει την βιομηχανία να αντιμετωπίσει τα πιο δύσκολα προβλήματα και να μετασχηματίσει εντυπωσιακές ιδέες σε κερδοφόρα επιχειρηματικά σχήματα. Τι θα αποκαλύψουν τα επόμενα 50 χρόνια;

Ειδικότερα

Το 1965, ο Gordon Moore, συνιδρυτής της Intel, δημοσίευσε μια πρόβλεψη, η οποία κατέδειξε το ρυθμό με τον οποίο θα εκτυλισσόταν η μοντέρνα ψηφιακή επανάσταση. Με προσεκτική μελέτη μιας αναδυόμενης τάσης, ο Moore συμπέρανε ότι το computing θα αυξανόταν δραματικά σε ισχύ και θα μειωνόταν σε κόστος, με εκθετικούς ρυθμούς. Αυτή η διαπίστωση, που έμεινε γνωστή με το όνομα ο Νόμος του Moore, κατέληξε να γίνει ο χρυσός κανόνας του κλάδου των ημιαγωγών και κατ΄ επέκταση όλης της βιομηχανίας ηλεκτρονικών και ένα εφαλτήριο καινοτομίας. Ως συνιδρυτής της Intel, ο Gordon Moore άνοιξε το δρόμο για την εταιρεία, στη δημιουργία ταχύτερων, μικρότερων, πιο προσιτών οικονομικά τρανζίστορ, που βρίσκονται στην «καρδιά» των μοντέρων εργαλείων και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών μας. Ακόμη και σήμερα, 50 χρόνια μετά, ο αντίκτυπος και τα οφέλη του είναι αισθητά σε πολλούς τομείς:

Οικονομικό Αντίκτυπο

Οι επιδόσεις και το κόστος είναι οι δύο κινητήριοι μοχλοί της τεχνολογικής ανάπτυξης. Καθώς ολοένα και περισσότερα τρανζίστορ χωρούσαν σε μικρότερο χώρο, η υπολογιστική ισχύς αυξανόταν και η ενεργειακή αποδοτικότητα βελτιωνόταν, με μικρότερο κόστος για τον τελικό χρήστη. Αυτή η εξέλιξη, όχι μόνο προήγαγε τις υφιστάμενες βιομηχανίες και αύξησε την παραγωγικότητα, αλλά έχει αναδείξει εντελώς νέους κλάδους, τροφοδοτούμενους από το ισχυρό και οικονομικά προσιτό computing.

Τεχνολογικό Αντίκτυπο

Η επισήμανση του Moore μεταμόρφωσε το computing από μια εξεζητημένη και δαπανηρή δραστηριότητα σε μια καθολική και προσιτή αναγκαιότητα. Όλη η μοντέρνα υπολογιστική τεχνολογία που γνωρίζουμε και απολαμβάνουμε σήμερα, ξεπήδησε από τα θεμέλια που έθεσε ο Νόμος του Moore. Από το Internet, τα social media και τα μοντέρνα data analytics, όλες αυτές οι καινοτομίες προέρχονται απευθείας από τον Moore και τα ευρήματά του.

Κοινωνικό Αντίκτυπο

Οι οικονομικά προσιτοί και αναρίθμητοι υπολογιστές που μας περιστοιχίζουν, αλλάζουν τον τρόπο που δουλεύουμε, παίζουμε και επικοινωνούμε. Η θεμελιώδης δύναμη του Nόμου του Moore έχει οδηγήσει σε ανακαλύψεις στις σύγχρονες πόλεις, στις συγκοινωνίες, την υγεία, την εκπαίδευση, και την παραγωγή ενέργειας. Μάλιστα, είναι πολύ δυσκολο να φανταστούμε πως θα ήταν ο σύγχρονος κόσμος χωρίς τον Νόμο του Moore.

Επί 50 χρόνια, ο Νόμος του Moore υπολογίζει με ακρίβεια μετρονόμου το ρυθμό της καινοτομίας και της ανάπτυξης. Αυτή η διορατικότητα υπήρξε το εύφορο θεμέλιο, πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε και από το οποίο ξεπήδησε η μοντέρνα τεχνολογία, και ανέτειλε η εποχή της ψηφιοποίησης και των προσωπικών ηλεκτρονικών.

Καθώς προχωρούμε στο μέλλον, ο Νόμος του Moore και οι καινοτομίες που απορρέουν από αυτόν, οδηγούν στην ενσωμάτωση των υπολογιστών στην καθημερινότητά μας. Αυτό το όραμα ενός μέλλοντος για πάντα ενισχυμένου και δικτυωμένου, φέρνει μαζί του προκλήσεις αλλά και οφέλη. Η ιδιωτικότητα και η ασφάλεια γίνονται επιτακτικά και ολοένα πιο σημαντικά αιτήματα. Αλλά τα οφέλη μιας ακόμη ευφυέστερης, καθολικής υπολογιστικής τεχνολογίας, η οποία θα είναι σε θέση να μαθαίνει και να προβλέπει τις ανάγκες μας, μπορούν να μας διατηρούν υγιέστερους, ασφαλέστερους και πιο παραγωγικούς μακροπρόθεσμα.

Comments are closed.