Η έρευνα της Intel Security δείχνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των προϋπολογισμών στο ΙΤ θα κατευθυνθεί προς το Cloud. Ακόμη, καταδεικνύει την ανάγκη για εκπαίδευση πάνω στην αξία του Cloud και πώς το διασφαλίζουμε.

Τα σημαντικότερα σημεία:
• Νέα έρευνα της Intel Security αποκαλύπτει την τάση για την υιοθέτηση του cloud και συμπεριφορές των επαγγελματιών του IT σε Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδά, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ην. Βασίλειο και Η.Π.Α.
• Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ανέφεραν ότι εμπιστεύονται το cloud περισσότερο από ποτέ άλλοτε, με ένα 77 τοις εκατό να επισημαίνει ότι αισθάνεται περισσότερη εμπιστοσύνη στο cloud, απ’ ότι πριν ένα χρόνο.
• Το 72 τοις εκατό των ερωτηθέντων, θεωρούν τη συμμόρφωση ως το μεγαλύτερο ζήτημα στην υιοθέτηση του cloud.
• Μόλις το 34 τοις εκατό των ερωτηθέντων επαγγελματιών του ΙΤ πιστεύουν ότι τα κατώτερα στελέχη και οι προϊστάμενοι καταλαβαίνουν τους κινδύνους ασφαλείας του cloud.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2016 – Η Intel® Security, εξέδωσε στις 13 Απριλίου την έρευνα Blue Skies Ahead? The State of Cloud Adoption, η οποία έχει παγκόσμια κλίμακα και υποστηρίζει τη θέση, ότι οι πωλητές τεχνολογίας οφείλουν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις, τις κυβερνήσεις και τους καταναλωτές να κατανοήσουν τις επιπτώσεις γύρω από την αυξανόμενη υιοθέτηση του cloud. Σε ποσοστό 77 τοις εκατό, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων επισημαίνει ότι οι οργανισμοί τους εμπιστεύονται το cloud computing περισσότερο, απ’ ότι πριν ένα χρόνο, ενώ μόλις το 13 τοις εκατό εμπιστεύεται τους παρόχους δημοσίων clouds στη διασφάλιση των ευαίσθητων δεδομένων. Αυτά τα ευρήματα υπογραμμίζουν ότι η βελτιωμένη εμπιστοσύνη και ασφάλεια είναι κρίσιμα στοιχεία στη συνέχιση της υιοθέτησης του cloud.

«Πρόκειται για μια νέα εποχή για τους παρόχους cloud», ανέφερε ο Raj Samani, chief technology officer, Intel Security EMEA. «Βρισκόμαστε στο κομβικό σημείο, όπου επενδύσεις και αποδοχή του cloud εξαπλώνονται ραγδαία, καθώς η εμπιστοσύνη προς το cloud computing και τους παρόχους cloud μεγαλώνει. Καθώς εισερχόμαστε σε μια νέα φάση υιοθέτησης του cloud computing, με στόχο την υποστήριξη κρίσιμων εφαρμογών και υπηρεσιών, το ερώτημα σχετικά με την εμπιστοσύνη για το cloud καθίσταται επιτακτικό. Αυτό θα καταστεί καίριο ώστε να πραγματοποιηθούν τα οφέλη, που το cloud computing μπορεί πραγματικά να αποφέρει».

Το cloud έχει ήδη ισχυρό αντίκτυπο στην καθημερινότητα πολλών ανθρώπων και επιχειρήσεων, με ολοένα και περισσότερες δραστηριότητες να πραγματοποιούνται σε ψηφιακές συσκευές, αξιοποιώντας το cloud computing, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Η αυξανόμενη χρήση του cloud υπογραμμίζεται από την έρευνά μας, η οποία φανερώνει ότι, κατά τους επόμενους 16 μήνες, το 80 τοις εκατό των προϋπολογισμών στα τμήματα ΙΤ των ερωτηθέντων, θα έχουν αφιερωθεί στο cloud computing.

Τα αποτελέσματα της έρευνας επισημαίνουν επίσης:

Τάσεις για τις επενδύσεις στο Cloud: Η πλειονότητα των οργανισμών σχεδιάζουν να επενδύσουν σε υποδομές-ως-υπηρεσίες (infrastructure-as-a-service – IaaS, 81 τοις εκατό), σε ασφάλεια-ως-υπηρεσία (security-as-a-service – 79 τοις εκατό), πλατφόρμα-ως-υπηρεσία (platform-as-a-service – PaaS, 69 τοις εκατό) και λογισμικό-ως-υπηρεσία (software-as-a-service – SaaS, 60 τοις εκατό).
Ασφάλεια και Συμμόρφωση: Στην πλειοψηφία τους (72 τοις εκατό) οι ερωτηθέντες επισημαίνουν τη συμμόρφωση ως το βασικό μέλημά τους για όλους τους τύπους εγκαταστάσεων cloud και μόλις το 13 τοις εκατό ανάφερε το αν γνωρίζουν ή όχι, κατά πόσο ο οργανισμός τους αποθήκευε ευαίσθητα δεδομένα στο cloud,
Κίνδυνοι ασφαλείας στο Cloud: Αντίληψη και Πραγματικότητα: Περισσότεροι από 1 στους 5 ερωτηθέντες εξέφρασαν ιδιαίτερο προβληματισμό σχετικά με το κατά πόσο η χρήση SaaS θα οδηγήσει σε ενδεχόμενο περιστατικό ασφαλείας και κατ’ επέκταση, οι παραβιάσεις δεδομένων ήταν ο κύριος προβληματισμός για το IaaS στα ιδιωτικά clouds. Αντιθέτως, αποκαλύφθηκε ότι λιγότερο από το ένα τέταρτο (23 τοις εκατό) των οργανισμών γνωρίζει σχετικά με παραβιάσεις δεδομένων στους δικούς τους παρόχους cloud.
To τυφλό σημείο “C-Suite”: Σοβαρές περιπτώσεις παραβιάσεις δεδομένων με εκτεταμένες οικονομικές και επαγγελματικές επιπτώσεις έχουν καταστήσει την ασφάλεια των δεδομένων κορυφαίο μέλημα για τα χαμηλόβαθμα (“C-level”) στελέχη, ωστόσο, πολλοί ερωτηθέντες θεωρούν ότι υπάρχει ακόμη ανάγκη για εκπαίδευση και αυξημένη συνειδητοποίηση και κατανόηση των κινδύνων που σχετίζονται με την αποθήκευση ευαίσθητων δεδομένων στο cloud. Μόλις το ένα τρίτο (34 τοις εκατό) αισθάνονται ότι τα υψηλόβαθμα στελέχη στον οργανισμό τους κατανοούν πλήρως τις επιπτώσεις της ασφάλειας στο cloud.
Σκιώδες IT, Κίνδυνοι και Ευκαιρίες: Παρά τις προσπάθειες των τμημάτων ΙΤ να εξαφανίσουν τις παράτυπες («σκιώδεις») δραστηριότητες, το 52 τοις εκατό των επιχειρήσεων θεωρεί ότι, είναι ευθύνη του ΙΤ να διασφαλίσει τις υπηρεσίες που έχουν ανατεθεί, χωρίς εξουσιοδότηση από το τμήμα τους, στο cloud. Αυτή ακριβώς η απουσία διαφάνειας στη χρήση του cloud, εξαιτίας του σκιώδους ΙΤ, φαίνεται ότι προβληματίζει τα τμήματα ΙΤ γύρω από θέματα ασφαλείας, καθώς το 58 τοις εκατό των ερωτηθέντων στο σκέλος Orchestrating Security in the Cloud (διευθύνοντας την ασφάλεια στο cloud), ανέφερε ότι το σκιώδες ΙΤ έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητά τους να διατηρούν το cloud ασφαλές.
Επένδυση στην Ασφάλεια: Οι επενδύσεις για την ασφάλεια του cloud δεν έχουν πάντοτε την ίδια προτεραιότητα σε όλους τους τύπους εγκαταστάσεων. Σε ένα ποσοστό 43 τοις εκατό, οι τεχνολογίες ασφαλείας αξιοποιήθηκαν στη διασφάλιση του e-mail, κατά 41 τοις εκατό για την προστασία του Web, anti-malware (38 τοις εκατό), firewall (37 τοις εκατό), κρυπτογράφηση και διαχείριση κλειδιού (34 τοις εκατό), και πρόληψη απώλειας δεδομένων (31 τοις εκατό).

«Το cloud είναι το μέλλον για τις επιχειρήσεις, τις κυβερνήσεις και τους καταναλωτές», δήλωσε ο Jim Reavis, chief executive officer – Cloud Security Alliance. «Οι πωλητές ασφαλείας και οι πάροχοι cloud πρέπει να εξοπλίσουν τους πελάτες με εκπαίδευση και εργαλεία και να καλλιεργήσουν ισχυρές σχέσεις βασισμένες στην εμπιστοσύνη, προκειμένου να συνεχίσουν την υιοθέτηση του cloud computing. Μόνο τότε θα είμαστε σε θέση να επωφεληθούμε πλήρως από τα πλεονεκτήματα του cloud».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ευρήματα της έρευνας, ακολουθήστε τα παρακάτω links:
• Infographic για τις προκλήσεις που σχετίζονται με το cloud
• Infographic για την υιοθέτηση του cloud
• Blog: “No More Excuses—Time to Get a Grip on Your Cloud Security,” του Rolf Haas, enterprise technology specialist, Intel Security
• Blog: “Cloud Security is in the Forecast,” του Richard Steranka, vice president, Global Channel Operations, Intel Security
• Webcast με τους Samani και Reavis γύρω από τους κύριους προβληματισμούς ασφαλείας σήμερα: Cloud Security Alliance: Top Security Challenges & Best Practices when Moving to the Cloud

Μεθοδολογία

Η έρευνα διεξήχθη από την Vanson Bourne, ρωτήθηκαν 1,200 IT decision makers με επιρροή στην ασφάλεια των οργανισμών τους σε Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδά, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ην. Βασίλειο και Η.Π.Α. (350 ερωτηθέντες στις Η.Π.Α., 250 σε Ισπανία και Ην. Βασίλειο και 100 σε Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδά, Γαλλία και Γερμανία). Οι ερωτηθέντες επελέγησαν από μια ευρεία γκάμα από οργανισμούς με 251-500 εργαζομένους, μέχρι και σε εταιρείες με περισσότερους από 5.000 εργαζομένους.

Έρευνες με ερωτηματολόγιο, όπως αυτό που διεξήγαγε η Vanson Bourne και η Intel Security, συλλέγουν δεδομένα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο και είναι περιορισμένες, όσον αφορά τη δυνατότητα συλλογής πολύπλοκων και πιο λεπτομερών απαντήσεων. Εξάλλου, δεν είναι ικανές από μόνες τους, να αποτελέσουν τη βάση για εξαγωγή μακροπρόθεσμων συμπερασμάτων.

Ετικέτες: cloud adoption, cloud security, Cloud Security Alliance, Intel, Intel Security Group

Comments are closed.