Δελτίου Τύπου Dell EMC

Η Dell EMC, πρωτοπόρος στις λύσεις υποδομών cloud[i], ανακοινώνει σημαντικές βελτιώσεις και ενσωματώσεις με την VMware, οι οποίες διευκολύνουν τους πελάτες να επεκτείνουν τις λειτουργίες αυτοματοποίησης των σύγχρονων data center τους και των περιβαλλόντων υβριδικού cloud. Αυτές οι νέες δυνατότητες επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να επιταχύνουν την καινοτομία, να απλοποιήσουν τις λειτουργίες και, συνολικά, να επιταχύνουν τις πρωτοβουλίες για τον μετασχηματισμό του περιβάλλοντος ΙΤ.

Η αυξανόμενη ποσότητα των δεδομένων που δημιουργούνται τόσο από τις παλαιότερες όσο και τις νεότερες εφαρμογές, οδηγούν σε μεγαλύτερη ζήτηση για αυτοματοποίηση και αύξηση του bandwidth τόσο εντός όσο και εκτός του data center. Μέσω της συνεργασίας και της κοινής κατασκευαστικής τεχνολογίας, η Dell EMC και η VMware δίνουν τη δυνατότητα στους οργανισμούς να αντλούν μεγαλύτερη αξία από τις επενδύσεις τους σε τεχνολογίες Πληροφορικής.

«Οι οργανισμοί που μετασχηματίζονται μέσω σύγχρονων data center με δομές software-defined και cloud-ready, είναι ικανές να εκτελούν ισχυρές στρατηγικές υβριδικού cloud, που παρέχουν βέλτιστο έλεγχο, απλότητα και ελαστικότητα κόστους, για να ανταποκριθούν στις δικές τους, μοναδικές ανάγκες, αναφέρει ο Jeff Clarke, vice chairman, Products & Operations, Dell Inc. «Μέσω της συνεργασίας τους, η Dell EMC και η VMware συνεχίζουν να αναβαθμίζουν τα συστήματα VxRail και VxBlock System 1000, για την αυτοματοποίηση των λειτουργιών στις ενσωματωμένες πλατφόρμες cloud, έτσι ώστε οι πελάτες μας να είναι σε θέση να τις χρησιμοποιούν για τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των δεδομένων τους, με αποτέλεσμα καλύτερες διαδικασίες, καινοτομικά αποτελέσματα και λειτουργική αποδοτικότητα».

«Τα συστήματα VxRail HCI (HyperConverged Infrastructure) και VxBlock CI (Converged Infrastructure) της Dell EMC είναι ανάμεσα στα απλούστερα και ισχυρότερα μέσα που διαθέτουν οι πελάτες για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών ΙΤ και τη γρήγορη κλιμάκωση των δικών τους περιβαλλόντων VMware, με στόχο την υποστήριξη ενός λειτουργικού μοντέλου υβριδικού cloud», σχολιάζει ο Rajiv Ramaswami, Chief Operating Officer, Products and Cloud Services, VMware. «Τόσο η VMware, όσο και η Dell EMC επιταχύνουν την υιοθέτηση του cloud και την καθιστούν ευκολότερη για τους πελάτες, με την εισαγωγή του VMware Cloud Foundation στην ενσωμάτωση των VxRail και VMware vRealize Suite με το VxBlock, δύο ενσωματωμένες πλατφόρμες cloud που αυτοματοποιούν την εγκατάσταση και απλοποιούν τις λειτουργίες υβριδικού cloud».

 

Το Dell EMC VxRail απλοποιεί τη δικτύωση, τη διαχείριση και την πρόσβαση στις τελευταίες καινοτομίες της VMware

Οι οργανισμοί, σε παγκόσμιο επίπεδο, επιλέγουν εξαιρετικά αυτοματοποιημένες, κλιμακούμενες συσκευές VxRail HCI, που βασίζονται σε VMware vSAN, για να υποστηρίξουν δικούς τους στόχους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, και την ανάγκη να κλιμακώσουν τις λειτουργίες τους γρήγορα και αποτελεσματικά. Οι εφαρμογές και τα δεδομένα διανέμονται όλο και περισσότερο σε τοποθεσίες edge, κεντρικά data center και υβριδικά περιβάλλοντα cloud. Οι πελάτες προσβλέπουν στην Dell Technologies ως έναν αξιόπιστο συνεργάτη που παρέχει μια απρόσκοπτη, απλοποιημένη εμπειρία, μέσω ενός κοινά ανεπτυγμένου ψηφιακού πλαισίου μεταξύ του Dell EMC VxRail και του VMware περιβάλλοντος. Μέσω αυτής της συνεργασίας και της κοινής ανάπτυξης, το VxRail γίνεται ακόμη απλούστερο αναφορικά με την υιοθέτηση, την ανάπτυξη και τη διαχείριση.

 

Οι νέες βελτιώσεις του Dell EMC VxRail περιλαμβάνουν:

  • Απλούστερες εγκαταστάσεις δικτύωσης με τις πρώτες συσκευές HCI να ενσωματώνουν αυτοματοποιημένη ανίχνευση και ρύθμιση δικτύου κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, επέκταση συστοιχίας και καθημερινή διαχείριση με τις υπηρεσίες Dell EMC SmartFabric Services[ii]. Για την ταχύτερη εγκατάσταση VxRail σε κάθε κλίμακα, οι υπηρεσίες SmartFabric Services, μέρος του λειτουργικού συστήματος δικτύωσης Dell EMC Networking OS10 Enterprise Edition, αυτοματοποιεί μέχρι και το 98 τοις εκατό των βημάτων δικτυακής ρύθμισης για τα hyper-converged περιβάλλοντα VxRail, μέσω της ενσωμάτωσης των VxRail Manager και VMware vSphere. Οι υπηρεσίες SmartFabric Services δίνουν, επίσης, τη δυνατότητα στους πελάτες να εγκαθιστούν και να αυτοματοποιούν τα δικτυακά στοιχεία του data center, ενώ παράλληλα είναι πλήρως διαλειτουργικά με τις υπάρχουσες υποδομές data center.
  • Περισσότερη αυτοματοποίηση για όλο το πλαίσιο cloud της VMware, μαζί με δικτύωση, με στόχο την ταχύτερη εγκατάσταση και διαχείριση περιβαλλόντων υβριδικού cloud με VxRail clusters. Το VxRail, το οποίο είναι η μόνη, από κοινού κατασκευασμένη συσκευή HCI με το VMware Cloud Foundation, προσφέρει μια ενσωματωμένη πλατφόρμα cloud, η οποία παρέχει μια ακόμη απλούστερη μέθοδο δημιουργίας VMware SDDC και στρατηγικής υβριδικού cloud, η οποία είναι έτοιμη για μελλοντικές επεκτάσεις με τις επόμενης γενιάς τεχνολογίες VMware Cloud. Επιτρέπει επεκτασιμότητα σε παρόχους δημόσιων cloud, όπως στο VMware Cloud στο AWS, και υπηρεσίες περιεχομένου υβριδικού cloud όπως το Pivotal.
  • Διαφανής διαχείριση συστημάτων με όλες τις εφαρμογές VxRail διαθέσιμα για άμεση διαχείριση από τη γνώριμη κονσόλα VMware vCenter Server, που καθιστά ακόμα ευκολότερη τη μετάβαση και τη διαχείριση του VxRail από την κύρια πλατφόρμα διαχείρισης για τα περιβάλλοντα VMware.
  • Μεγαλύτερη ευελιξία με την υποστήριξη VxRail cluster δύο κόμβων, αντί για την προηγούμενη απαίτηση για τρεις. Αυτό καθιστά το VxRail πιο προσιτό στο edge, για μεγαλύτερους οργανισμούς, όπως επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου με περιορισμένες απαιτήσεις σε απομακρυσμένες τοποθεσίες. Επιπλέον, νέα και ευέλικτη αδειοδότηση vSAN δίνει επιπλέον δυνατότητες στους πελάτες, για να επιλέξουν το επιθυμητό, για εκείνους, επίπεδο λειτουργικότητας και επένδυσης software HCI.
  • Ανώτερη ενσωμάτωση με την επόμενης γενιάς τεχνολογία VMware Cloud με το VxRail να είναι πλέον διαθέσιμο στην τελευταία έκδοση vSAN (έκδοση 6.7U1), υποστήριξη για VMware Validated Design for SDDC3 και προσχεδιασμένη ενσωμάτωση με Project Dimension για σενάρια data center, edge και υβριδικού cloud. Το Project Dimension θα συνδυάζει τις λύσεις επεξεργαστικής ισχύος, αποθήκευσης και δικτύωσης με το VxRail, διαχειριζόμενες ως υπηρεσία από την VMware. Επιπλέον, οι πελάτες μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν το VxRail με τη σουίτα VMware Site Recovery για άμεση ανακατεύθυνση σε VMware Cloud on AWS για περιπτώσεις αποκατάστασης καταστροφών.

 

Το νέο Dell EMC VxBlock Central απλοποιεί τις λειτουργίες CI με προηγμένη επίγνωση, αυτοματισμό και δυνατότητες ανάλυσης

Οι μεγάλοι οργανισμοί σε παγκόσμιο επίπεδο εκσυγχρονίζουν τα δικά τους data centers και εκτελούν τα δικά τους clouds που βασίζονται στη VMware, χρησιμοποιώντας συστήματα Dell EMC VxBlock Systems – τα οποία είναι έτοιμα για χρήση συστήματα CI, που συνδυάζουν στοιχεία επεξεργαστικής δυνατότητας, δικτύωσης, αποθήκευσης και virtualization VMware vSphere. Συνεχίζοντας αυτή τη μακρά ιστορία καινοτομίας CI, όπως φαίνεται από την κυκλοφορία του VxBlock System 1000, το νέο Dell EMC VxBlock Central software παρέχει επίγνωση converged,αυτοματοποίηση και ανάλυση για την καθημερινή διευκόλυνση της διαχείρισης CI. Το VxBlock Central περιλαμβάνει μια μοναδική, ενοποιημένη διεπαφή χρήσης για την πρόσβαση σε πληροφορίες του VxBlock System σε πραγματικό χρόνο. Περιλαμβάνει ένα ενσωματωμένο σημείο εκκίνησης για το VMware vRealize Orchestrator, για την αυτοματοποίηση καθημερινών λειτουργικών εργασιών και ένα σημείο εκκίνησης για το vRealize Operations, για την παροχή λεπτομερούς ανάλυσης και εύκολο τρόπο διαχείρισης της χωρητικότητας των αποθηκευτικών μέσων VxBlock.

Η συνένωση VxBlock Central και VMware vRealize Suite παρέχει ισχυρά θεμέλια για υποδομές-ως-υπηρεσία (Infrastructure-as-a-Service  – IaaS), και μια απλοποιημένη μέθοδο για την εφαρμογή μοντέλων λειτουργιών δημόσιου/υβριδικού cloud σε VxBlock Systems. Η ενσωμάτωση στο VxBlock Central με επίγνωση CI, με software vRealize Operations και vRealize Orchestrator, παρέχει μεγαλύτερη ορατότητα στην κατάσταση συστημάτων CI και ροές εργασίας ενορχήστρωσης που εξοικονομούν χρόνο. Επίσης, επιτρέπει στους μεγάλους οργανισμούς να αξιοποιήσουν το επιπλέον επίπεδο των εργαλείων software VRealize, όπως το vRealize Automation, για την επίτευξη παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών εξ’ ολοκλήρου στο cloud. Με τη χρήση του vRealize Suite στο VxBlock, δίνεται η δυνατότητα στους μεγάλους οργανισμούς να πετύχουν συνεπή εμπειρία σε άλλες πλατφόρμες cloud της Dell EMC, μεταξύ των οποίων τα VxRack SDDC και VxRail Appliances.

 

Dell EMC Networking για το data center και τις λειτουργίες cloud

Καθώς οι μεγάλοι οργανισμοί και οι πάροχοι υπηρεσιών εκσυγχρονίζουν τις λειτουργίες για virtualization, cloud computing, Big Data και το Internet of Things (IoT), ενισχύεται η σημασία και οι απαιτήσεις για απόδοση της διακίνησης δεδομένων στο data center και προς τα δημόσια clouds.

Η πλέον πρόσφατη γκάμα 25GbE-enabled S5200-ON top-of-rack open networking switches της Dell EMC, βοηθά τους πελάτες να αξιοποιήσουν τη συνδεσιμότητα 25GbE που απαιτείται για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών δικτυακής διακίνησης in-rack και αποθήκευσης, από αυτές τις τεχνολογίες. Η οικογένεια S5200 βοηθά επίσης τη συγκρότηση υψηλής απόδοσης στοιχείων data center 100GbE, για διακίνηση δεδομένων μεταξύ των racks, και παρέχει ένα στιβαρό δικτυακό υπόβαθρο  για δικτυακό virtualization VMware NSX και εγκαταστάσεις αποθήκευσης software-defined. Το S5200-ON παρέχει επίσης προηγμένο buffering, ανώτερες δυνατότητες για λειτουργίες forwarding tables και υποστήριξη στο επίπεδο δεδομένων (data plane) για δρομολόγηση VxLAN.

 

Η Dell EMC επεκτείνει τις επιλογές για πλατφόρμες ενσωμάτωσης cloud στο Cloud Marketplace, με στόχο την επιτάχυνση του εκσυγχρονισμού των Υποδομών IT και του ψηφιακού μετασχηματισμού

Το Dell EMC Cloud Marketplace συμπυκνώνει την ισχύ της οικογένειας της Dell Technologies, με στόχο την παροχή, στους πελάτες, μιας σειράς από πλατφόρμες cloud, προηγμένες δυνατότητες υποδομών με cloud, υπηρεσίες συμβουλευτικής και τεχνολογίας, και μοντέλα κατανάλωσης από ένα κεντρικό portal. Στην περίπτωση εγκατάστασης μιας πλατφόρμας cloud, η Dell EMC παρέχει πολλαπλές επιλογές με στόχο την συμφωνία με τις δυνατότητες και τους στόχους των πελατών.

Τα δομικά στοιχεία cloud (Cloud Building Blocks) επιτρέπουν στους πελάτες να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προσαρμοσμένες πλατφόρμες cloud, χρησιμοποιώντας τις καλύτερες στο είδος τους υποδομές cloud, όπως τα Dell EMC Unity και Dell EMC vSAN Ready Nodes, που παρέχουν ευελιξία, αλλά και προστασία της επένδυσης. Η οικογένεια εξωτερικών συστοιχιών αποθήκευσης που βασίζεται στο NFS, Dell EMC Unity, είναι η πρώτη που επικυρώνεται με το VMware Cloud Foundation (VCF), και τα Dell EMC vSAN Ready Nodes επικυρώνονται από τη VMware για την εκτέλεση VCF στη νέα αρθρωτή υποδομή PowerEdge MX. Οι επιλογές εφαρμογής πλατφορμών cloud με αρχιτεκτονική αναφοράς (Reference Architecture), είναι σχεδιασμένες για να μειώνουν το ρίσκο των έργων και να επιταχύνουν την παράδοσή τους, παρέχοντας μια επιλογή από πιστοποιημένα στοιχεία και καθοδήγηση παραμετροποίησης. Οι ενσωματωμένες πλατφόρμες cloud (Integrated Cloud Platforms), όπως VxRail και VxBlock είναι προ-κατασκευασμένες, έτσι ώστε οι πελάτες να είναι σε λειτουργία και να παρέχουν την πλέον ομαλή επιχειρησιακή εμπειρία με απλοποιημένη και αυτοματοποιημένη διαχείριση κύκλου ζωής.

Το Dell EMC Cloud Marketplace διαθέτει ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο σύνολο επιλογών, το οποίο βοηθά τους πελάτες να οικοδομούν τις δικές τους πλατφόρμες υβριδικών clouds. Το Data Center Utility αποτελεί μια νέα λύση κατανάλωσης cloud (Cloud Consumption), η οποία παρέχει στους οργανισμούς τον έλεγχο ιδιωτικών clouds, με τα οφέλη της κατανάλωσης δημόσιων clouds, μεταξύ των οποίων ελαστική χωρητικότητα, μετρούμενη χρήση και ένα μοντέλο OpEx.Το Data Center Utility αποτελεί μια προσαρμοσμένη λύση μετρούμενης χρήσης, η οποία παρέχει μέγιστη ευελιξία για κατανάλωση πόρων, με ή χωρίς επαγγελματικές υπηρεσίες.

 

Διαθεσιμότητα

Οι νέες δυνατότητες Dell EMC VxRail, από το software VxRail 4.7 software, θα είναι διαθέσιμες αυτό το μήνα μέσω διαδικτυακής λήψης για τους υπάρχοντες πελάτες, και αυτόν το Δεκέμβριο για εγκαταστάσεις νέων κόμβων και επεκτάσεις. Επιπλέον λειτουργικότητα, όπως υποστήριξη για ROBO clusters δύο κόμβων και διαφανείς λειτουργίες vCenter, είναι προγραμματισμένη για νωρίς το πρώτο τρίμηνο του 2019, και ακολούθως τα VMware Cloud Foundation και Project Dimension μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2019. Οι πελάτες μπορούν να εγγράφονται άμεσα για την Project Dimension Beta

Το Dell EMC VxBlock Central software θα είναι διαθέσιμο για λήψη το Δεκέμβριο για υφιστάμενους και νέους πελάτες VxBlock System. Η άδεια software VxBlock Central Base περιλαμβάνεται με την αγορά ενός νέου VxBlock System.

Τα Dell EMC S5200 ON switches είναι διαθέσιμα άμεσα. Οι υπηρεσίες SmartFabric Services for VxRail θα είναι διαθέσιμες το Δεκέμβριο με Dell EMC Networking OS10 Enterprise Edition 10.4.2 και VxRail 4.7.0 software. Οι υπηρεσίες SmartFabric Services συμπεριλαμβάνονται χωρίς επιπλέον κόστος στην άδεια Dell EMC Networking OS10 Enterprise Edition.

 

Δηλώσεις πελατών Dell EMC

Rich Gagnon, CIO, City of Amarillo, Τέξας, ΗΠΑ

«Η μεταφορά και των 46 τμημάτων της πόλης μας στο Dell EMC VxRail και Dell EMC Networking είναι σημαντικά απλουστευτική και εκσυγχρονιστική για την υποδομή Πληροφορικής μας. Η hyper-converged υποδομή μας, που συνδυάζει το VxRail με Dell EMC switches, είναι τόσο απλή στην εγκατάσταση και διαχείριση, ώστε να μπορούμε να είμαστε αποδοτικότεροι με τους πόρους ΙΤ. Αυτό μας επιτρέπει να μετατοπιστούμε από την υλοποίηση και συντήρηση συστημάτων στη δημιουργία καινοτομικών νέων υπηρεσιών Πληροφορικής, που έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο για τα τμήματά μας και για την πόλη. Χαιρόμαστε που βλέπουμε τον αντίκτυπο των υπηρεσιών Dell EMC SmartFabric Services στην ικανότητά μας να είμαστε περισσότερο ευέλικτοι και έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των υποδομών, και την απλοποίηση της απόκρισης αποκατάστασης καταστροφών. Επιπλέον, η δυνατότητα να διαχειριζόμαστε το VxRail απευθείας από το VMware vCenter, θα καταστήσει τη διαχείριση ακόμη απλούστερη για την ομάδα μας».

Ryan Deppe, Network Operations Supervisor, Cianbro

«Οι ειδοποιήσεις πραγματικού χρόνου από το VxBlock Central και η ενσωμάτωση με το VMware vRealize είναι τεράστιας σημασίας, καθιστώντας τη λήψη πληροφορίας ευκολότερη από πριν. Είμαστε μια αναπτυσσόμενη επιχείρηση και το να έχω στη διάθεσή μου οποιαδήποτε στιγμή τη νέα αυτοματοποίηση του VxBlock Central ενσωματωμένη στο vRealize, σημαίνει ότι μπορώ να επεκτείνω γρήγορα το VxBlock, όταν η διαχείριση το απαιτεί».

 

Επιπλέον πηγές

 

Σχετικά με την Dell EMC

Η Dell EMC, μέρος της Dell Technologies, επιτρέπει στους οργανισμούς να εκσυγχρονίζουν, να αυτοματοποιούν και να μετασχηματίζουν τα data centers τους, χρησιμοποιώντας κορυφαίες λύσεις σε converged υποδομές, servers, συστήματα storage και τεχνολογίες προστασίας δεδομένων. Παρέχει, έτσι, ένα αξιόπιστο υπόβαθρο για τις επιχειρήσεις, ώστε να μετασχηματίσουν τις δομές Πληροφορικής, μέσω της δημιουργίας υβριδικών λύσεων cloud κα να μετασχηματίσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες μέσω της δημιουργίας εφαρμογών cloud και λύσεων big data. Η Dell EMC εξυπηρετεί τους πελάτες της – μέσα στους οποίους συγκαταλέγεται ποσοστό 98 τοις εκατό των εταιρειών Fortune 500 – με το πληρέστερο και πλέον καινοτομικό χαρτοφυλάκιο λύσεων από τις διατάξεις για περιφερειακά συστήματα, τις κεντρικές υποδομές ΙΤ και τις λύσεις στο cloud.

# # #

Copyright © 2018 Dell Inc. ή οι θυγατρικές αυτής. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα Dell, Dell EMC και άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Dell Inc. ή στις θυγατρικές της. Άλλα εμπορικά σήματα ενδέχεται να ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

[i] IDC WW Quarterly Cloud IT Infrastructure Tracker, Q2 2018. Βασίζεται σε έσοδα προμηθευτών από πωλήσεις προϊόντων υποδομής (server, αποθήκευση, και Ethernet switch) για cloud δομές Πληροφορικής.

[ii] Βασίζεται σε εσωτερική ανάλυση που συγκρίνει το SmartFabric με μη αυτοματοποιημένη ρύθμιση δικτύου, Οκτώβριος 2018.

 

Comments are closed.