Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media), στον βαθμό ωριμότητας που βρίσκονται σήμερα δεν μας έχουν δώσει απλά ένα εργαλείο επικοινωνίας αλλά την δυνατότητα να σκιαγραφήσουμε με σημαντική λεπτομέρεια τη φυσιογνωμία του κοινού, στο οποίο απευθύνονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ενός πελάτη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι, σε εταιρικό επίπεδο, η διαχείριση των social media αποτελεί οργανικό και αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής επικοινωνίας, και επομένως θα πρέπει να είναι συμβατή σε ύφος και περιεχόμενο με την εταιρική ταυτότητα, και την τοποθέτηση του brand στην αγορά. Εδώ, οι τρεις βασικοί κατευθυντήριοι άξονες της προστιθέμενης αξίας ενός PR agency εντοπίζονται:

 • Στη συνεχή επικοινωνία με τον πελάτη σε επίπεδο στρατηγικής διαμόρφωσης, αλλά και συνεχούς ενημέρωσης για την πορεία των ενεργειών.
 • Σε επίπεδο παρακολούθησης της κινητικότητας και των αντιδράσεων που προκαλούν οι ενέργειές μας στο επιθυμητό κοινό και η συλλογή πολύτιμων δεδομένων που θα καθοδηγήσουν τα επόμενα βήματά μας.
 • Σε εσωτερικό επίπεδο συνεχούς επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των account executives και της ομάδας παραγωγής για τη γρήγορη και αποτελεσματική εκτέλεση των ενεργειών.

Τα μυστικά της SMART προσέγγισης Είναι κοινώς αποδεκτό ότι μια επιτυχημένη στρατηγική θα πρέπει να έχει και SMART στόχους. Ως SMART ορίζονται τα κριτήρια που είναι:

 • Συγκεκριμένα, (Specific)
 • Μετρήσιμα (Measurable)
 • Επιτεύξιμα (Achievable)
 • Σχετικά (Relevant)
 • Έγκαιρα (Timely)

H κατάστρωση μιας επιτυχημένης στρατηγικής στα social media περνά μέσα από τη συλλογή πολλαπλών τύπων δεδομένων, τα οποία πρέπει να αξιολογηθούν και να αξιοποιηθούν κατάλληλα:

 • Στοιχεία για τη δημογραφική σύνθεση του κοινού μας, την ηλικία, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, μας δίνουν εναύσματα για το περιεχόμενο μελλοντικών ενεργειών, αλλά και που να διαθέσουμε budget για να προωθήσουμε συγκεκριμένες ενέργειες, με στόχο καλύτερα αποτελέσματα
 • Γεωγραφικά στοιχεία μας προσφέρουν τη δυνατότητα να συνδέσουμε δράσεις στα social media με εκδηλώσεις και επισκέψεις σε φυσικά σημεία.
 • H συμπεριφορά και το feedback σε διάφορες ανακοινώσεις, είτε νέων προϊόντων, ή ενεργειών προώθησης αγορών, βοηθά  τόσο το PR agency, όσο  και τον πελάτη , να εκτιμήσει με πραγματικά στοιχεία τις διαθέσεις του κοινού και να αναπροσαρμόσει την προσέγγισή  του.

Ο προσδιορισμός του target group για μια ενέργειά μας ή μιας συνολικότερης στρατηγικής μας στα social media διευκολύνεται πολύ αν ο πελάτης έχει εντοπίσει ένα συγκεκριμένο κοινό και το επιθυμητό αποτέλεσμα των ενεργειών. Η σκιαγράφηση αυτή επιτρέπει την επιλογή πλατφόρμας, εργαλείων προσέγγισης και ενεργειών προώθησης.

Από τη θεωρία στην πράξη

Στην BrilliantPR έχουμε δει σε βάθος ετών τη διαφορετική προσέγγιση ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε ή/και το αντικείμενο της επικοινωνίας

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις αποτελούν πάντα  τα rebranding πελατών. Πολλές φορές εκεί απαιτούνται η διεύρυνση του κοινού, το άνοιγμα νέων διαύλων επικοινωνίας, η στενότερη επαφή με παροχή βοήθειας και πληροφορίας, η πρωτογενής τεχνική υποστήριξη για ζητήματα που μπορούν να επιλυθούν απευθείας από το social media team, η παροχή συμβουλευτικής, ενθάρρυνσης και παρότρυνσης για συμμετοχή, πράγματα δηλαδή που αυξάνουν το engagement και δίνουν τη σιγουριά ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί άμεσα να απαντήσει σε μια απορία ή ένα πρόβλημα. Κάποιος που απαντά και συμπεριφέρεται φιλικά, σε πρώτο πρόσωπο, με σεβασμό αλλά και αμεσότητα.

Τα δεδομένα που αντλούμε από το κοινό που ανταποκρίνεται στις αναρτήσεις μας στα social media, μας δίνει μια σαφή εικόνα των μελλοντικών μας κινήσεων, αλλά και των δικτύων στα οποία θα πρέπει να αναπτυχθούμε:

Η αμφίδρομη επικοινωνία με το κοινό αναδεικνύει και influencers, άτομα με ταλέντο, που παράγουν πηγαίο και αυθεντικό περιεχόμενο, και τα οποία μπορούν να συνεργαστούν μαζί μας, για να μεταδώσουν το μήνυμά μας στο κοινό, του οποίου αποτελούν μέρος. Το σημείο αυτό είναι πραγματικά κρίσιμο γιατί η αντίληψη του ρόλου των influencer είναι σχετική. Το ζητούμενο είναι να δημιουργούνται ενέργειες που  ξεχωρίζουν μέσα στην εκάστοτε κοινότητα που ξεκινά από τα ψηφιακά μέσα και καταλήγει σε ενέργειες που αγγίζουν τους ανθρώπους στην πραγματική ζωή (IRL – in real life).

NOT to DOs!

Η εντυπωσιακή εξέλιξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης  επιβάλλει  την ανάγκη  προσαρμογής περιεχομένου και  ύφους που χρησιμοποιούμε ανάλογα με το μέσο και το κοινό, πάντοτε σε συνέπεια με την εταιρική ταυτότητα Πολλές φορές δράσεις  στα social media αποτυγχάνουν, καθώς  «αδειάζεται» επικοινωνιακό περιεχόμενο χωρίς στόχευση σε μια πλατφόρμα, προκαλώντας κούραση, σύγχυση, ή και εκνευρισμό στο κοινό του, το οποίο μπορεί να αρχίσει να αισθάνεται ότι γίνεται αποδέκτης πληροφοριών που δεν το αφορούν.

Το προηγούμενο παράδειγμα είναι ένα συνηθισμένο σφάλμα στη διαχείριση των social media. Όταν, μετά από μήνες εργασίας και δαπανών έχουμε γυρίσει στο σημείο που βρισκόμασταν αρχικά, χωρίς αποτέλεσμα, αυτό σημαίνει ότι έχουν γίνει ένα ή περισσότερα λάθη. Τα πιο συνηθισμένα είναι: Έχουμε αφήσει τα social media στα χέρια junior execs, θεωρώντας ότι μόνο το ταλέντο τους και η ενεργητικότητά τους, χωρίς καθοδήγηση και επίβλεψη έμπειρων στελεχών, θα φέρει αποτελέσματα.

 • Χτυπάμε συνέχεια την πόρτα της Γενικής Διεύθυνσης για day-to-day ζητήματα, κι έτσι δημιουργούμε ένα αργοκίνητο και γραφειοκρατικό σύστημα, που δεν ανταποκρίνεται στα αιτήματα του κοινού μας.
 • Εστιάζουμε υπερβολικά στα social media σε βάρος άλλων ενεργειών, απαραίτητων για την ανάδειξη του brand, στα πλαίσια μιας omnichannel στρατηγικής.
 • Μετά τις πρώτες επιτυχείς ενέργειες «βομβαρδίζουμε» το κοινό με αναρτήσεις προκειμένου να κερδίσουμε γρήγορα πωλήσεις. Η σταθερή ανάπτυξη και η δημιουργία πιστού κοινού είναι μια διαδικασία που απαιτεί στρατηγική, συνέπεια και αφοσίωση.

Η σωστή στρατηγική επικοινωνίας στα social media, με σωστό εντοπισμό και αξιοποίηση των δεδομένων που θα ξεκλειδώσουν την επιτυχία, είναι ένας συνδυασμός επιστημονικής προσέγγισης και  τέχνης. Ο πολλαπλασιασμός των “friends”, των “likes” και των “followers” είναι μονάχα η αρχή – σκοπός είναι αυτό το κοινό που επικοινωνούμε να το διατηρήσουμε ενεργοποιημένο και να το μετατρέψουμε σε πιστό κοινό, που θα πεισθεί για την ποιότητα και την αξία που προσφέρει ο πελάτης μας. Στο κατώφλι της 3ης δεκαετίας του 21ου αιώνα, νέες πλατφόρμες social media αναδύονται, άλλες υποχωρούν: δεν είμαστε πια στην εποχή του Myspace, ούτε καν του Facebook: σε λίγο, ακόμη και η γενιά των Millennials θα δώσει τα ηνία στους “digital natives” της γενιάς GenZ, η οποία ήδη δίνει το στίγμα των προτιμήσεών της!

Στην BrilliantPR εδώ και χρόνια αναπροσαρμόζουμε συνεχώς την προσέγγισή μας στις συνεχείς αλλαγές στο τοπίο των social media, πραγματοποιούμε συνεχείς επιτυχημένες ενέργειες στρατηγικής επικοινωνίας, αυξάνοντας θεαματικά το αποτύπωμα των πελατών μας, βοηθώντας τους να μεταμορφώσουν το brand τους, να προσεγγίσουν νέους πελάτες, να προβληθούν αποτελεσματικά και να αυξήσουν την κερδοφορία τους Θα χαρούμε να συζητήσουμε και τις δικές σας προκλήσεις.

 

Comments are closed.