Θεσσαλονίκη, 2 Φεβρουαρίου 2016: Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και η εταιρία DHL, Μέλος του ΣΕΒΕ, ενώνουν τις δυνάμεις τους με σκοπό να διευρύνουν τα πεδία της μεταξύ τους συνεργασίας. Συγκεκριμένα, το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών & Σπουδών (ΙΕΕΣ), το ερευνητικό τμήμα του ΣΕΒΕ  και η DHL προχώρησαν στη δημιουργία και την υλοποίηση του «Trade Confidence Index ΣΕΒΕ – DHL».

Ο συγκεκριμένος Δείκτης αποτελεί ένα pulse check του επιπέδου εμπιστοσύνης των Ελλήνων εξαγωγέων, καθώς και των προσδοκιών τους για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στις διεθνείς αγορές. Πρόκειται για μία ποσοτική και ποιοτική έρευνα, η οποία θα υλοποιείται περιοδικά σε ένα αντιπροσωπευτικό σύνολο εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας. Ο Δείκτης θα στηρίζεται στις απαντήσεις των εξαγωγικών επιχειρήσεων σχετικά με τις εγχώριες και διεθνείς πωλήσεις, τις εγχώριες και διεθνείς οικονομικές συνθήκες και τις διεθνείς επιχειρηματικές ευκαιρίες.

O Δείκτης «Trade Confidence Index ΣΕΒΕ–DHL» αποσκοπεί στην συστηματική παρακολούθηση, καταγραφή και διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης των εξαγωγικών επιχειρήσεων, αλλά και των προσδοκιών τους για το επόμενο διάστημα. Ο Δείκτης έχει προκύψει μετά από μελέτη αντίστοιχων βέλτιστων διεθνών πρακτικών που εφαρμόζονται ήδη σε ανεπτυγμένες οικονομίες, με υψηλή εξαγωγική επίδοση (όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Αυστραλία) και προσαρμογή του στα εγχώρια οικονομικά δεδομένα και τις ανάγκες της ελληνικής εξαγωγικής κοινότητας.

Η μεθοδολογία έχει καταρτιστεί από το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, ενώ Επιστημονικός Σύμβουλος του project είναι ο Καθηγητής Ιωάννης Χατζηδημητρίου, Πρόεδρος του Τμήματος  Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ Δρ Κυριάκος Λουφάκης επεσήμανε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς είναι η πρώτη φορά που καταρτίζεται ένας τέτοιος δείκτης με σκοπό να παρακολουθεί συστηματικά και να αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση, αλλά και τις προσδοκίες των εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας για το προσεχές μέλλον. Τόνισε ότι ο «Trade Confidence Index ΣΕΒΕ – DHL» που η DHL ήδη υλοποιεί σε άλλες χώρες σε συνεργασία με αντίστοιχους αξιόπιστους επιχειρηματικούς φορείς (ενδεικτικά: Μεγάλη Βρετανία και Αυστραλία) θα συμβάλλει στη βελτίωση υφιστάμενων και στην χάραξη νέων αναγκαίων μέτρων για τη στήριξη των ελληνικών εξαγωγών, τεκμηριώνοντας συμπεράσματα για τη λήψη αποφάσεων για δράσεις εξωστρέφειας.

Ο κ. Ελευθέριος Σαμαράς, Διευθύνων Σύμβουλος της DHL για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, δήλωσε σχετικά: “Συμμετέχουμε με ιδιαίτερη χαρά στην πρωτοβουλία του ΣΕΒΕ, την οποία θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική για τις εξαγωγές στη χώρα μας. Η DHL Express στηρίζει όλες τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες ταχυμεταφορών, οι οποίες τις επιτρέπουν να μεταφέρουν τα προϊόντα τους σε όλο τον κόσμο με ταχύτητα, ασφάλεια και συνέπεια. Πιστεύουμε ότι ο Δείκτης θα αποτελέσει ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο και είμαστε βέβαιοι ότι θα οδηγήσει σε συμπεράσματα που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων”.

Comments are closed.