• Το ηλεκτρονικό εμπόριο εκτός συνόρων προβλέπεται ότι θα αυξηθεί με διπλάσιο ρυθμό, έναντι του εσωτερικού ηλεκτρονικού εμπορίου (CAGR: 25%) μέχρι το 2020
  • Οι έμποροι λιανικής μπορούν να επιτύχουν ανάπτυξη 60% ταχύτερα προσφέροντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες
  • Ken Allen, DHL Express CEO: «Οι έννοιες “Going global” και “going premium” αποτελούν μια ευκαιρία για τους εμπόρους λιανικής σε όλες τις αγορές.»

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2017: Η DHL Express, παγκόσμια ηγέτιδα στην παροχή διεθνών υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, δημοσίευσε μια έρευνα, με την οποία υπογραμμίζει τις σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, για τους εμπόρους λιανικής και τους κατασκευαστές, που προσφέρει το εμπόριο προϊόντων μέσω του διαδικτύου, σε διεθνές επίπεδο.

Η έκθεση  «The 21st Century Spice Trade: A Guide to the Cross-Border E-Commerce Opportunity» εξετάζει με λεπτομέρεια τις αγορές και τα προϊόντα που προσφέρουν τις υψηλότερες προοπτικές ανάπτυξης, τα κίνητρα και τις επιλογές που οδηγούν τους καταναλωτές να πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές από το εξωτερικό και τους παράγοντες που οδηγούν στην επιτυχία τους εμπόρους λιανικής στο διαδίκτυο, οι οποίοι επιθυμούν να επεκταθούν σε αγορές εξωτερικού. Εστιάζει, ειδικότερα, στις ευκαιρίες που προκύπτουν από προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με υψηλότερο κόστος ανά παραγγελία, που αποτελούν ένα σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό των παραγγελιών στις διασυνοριακές συναλλαγές.

Η έκθεση αποκαλύπτει ότι το διασυνοριακό εμπόριο λιανικής προσφέρει, κατά μέσο όρο, ρυθμούς ανάπτυξης οι οποίοι δεν είναι διαθέσιμοι στην πλειονότητα των άλλων αγορών λιανικής: ο όγκος των διασυνοριακών συναλλαγών λιανικής αναμένεται ότι θα αυξηθεί, σε ετήσια βάση, κατά 25% μεταξύ των ετών 2015-2020 (από 300 δις. δολάρια ΗΠΑ στα 900 δις.), δηλαδή με ρυθμό ανάπτυξης διπλάσιο σε σχέση με αυτόν του εσωτερικού ηλεκτρονικού εμπορίου.

Επιχειρήσεις λιανικής πώλησης που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, δίνουν ώθηση στις πωλήσεις τους κατά μέσο όρο 10-15%, με την επέκταση απλώς των προσφορών τους σε πελάτες στο εξωτερικό. Μια επιπλέον ώθηση προέρχεται από την προσθήκη υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας: οι έμποροι λιανικής και οι κατασκευαστές του συμπεριέλαβαν επιλογή ταχύτερης αποστολής στα διαδικτυακά τους καταστήματα, αναπτύχθηκαν 1,6 φορές ταχύτερα από το μέσο όσο, σε σχέση με άλλους επιχειρηματίες.

«Οι διασυνοριακές αποστολές είναι  πολύ ευκολότερες απ’ ότι πιστεύουν πολλοί έμποροι λιανικής και γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες του θετικού αντίκτυπου που έχουν οι πωλήσεις στις διεθνείς αγορές, στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων των πελατών μας», αναφέρει ο κ. Ken Allen, CEO, DHL Express. «Βλέπουμε επίσης, ότι σχεδόν κάθε προϊοντική κατηγορία έχει τη δυνατότητα να αναβαθμιστεί σε επίπεδο υψηλής προστιθέμενης αξίας (“premium”). Αυτό μπορεί να συμβεί, τόσο με την ανάπτυξη υψηλότερης ποιότητας προϊόντων, όσο και με την προσφορά ανωτέρου επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες πελατών, για τους οποίους το κόστος των προϊόντων που επιλέγουν δεν αποτελεί την κύρια παράμετρο επιλογής. Η ευκαιρία για να επεκταθεί κανείς σε παγκόσμιο επίπεδο (“go global”) και να προσφέρει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας (“go premium”), υπάρχει για πολλούς εμπόρους λιανικής  σε όλες τις αγορές. Το παγκόσμιο δίκτυό μας που φτάνει από πόρτα-σε-πόρτα με μεγάλη αξιοπιστία σε ό,τι αφορά στο χρόνο παράδοσης, είναι ιδανικά διαμορφωμένο, έτσι ώστε να υποστηρίζει κάθε εταιρεία, που προσφέρει μία υπηρεσία υψηλής προστιθέμενης αξίας, ή απλώς επιζητεί έναν τρόπο πρόσβασης σε νέες αγορές στο εξωτερικό απευθείας, χωρίς να χρειάζεται να επενδύσει σε πόρους για την αποθήκευση ή τη διανομή των προϊόντων του».

Ο κ. Ελευθέριος Σαμαράς, Διευθύνων Σύμβουλος της DHL Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας ανέφερε σχετικά: «H DHL Express με σταθερά ηγετική θέση στον κλάδο των ταχυμεταφορών στην Ελλάδα και με τη δυναμική που βασίζεται στις πρόσφατες επενδύσεις της στη χώρα μας, μπορεί να υποστηρίξει τις τοπικές εταιρείες με τον καλύτερο τρόπο να επεκταθούν εκτός συνόρων και να διευρύνουν το πελατολόγιό τους. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες σε αυτόν τον τομέα. Οι εξαγωγές προϊόντων έχουν απλοποιηθεί σημαντικά και οι διεθνείς ειδικοί της DHL Express στην Ελλάδα, μπορούν να βοηθήσουν κάθε επιχείρηση στην άμεση εφαρμογή ενός εξωστρεφούς πλάνου ανάπτυξης».

Η έκθεση είναι βασισμένη, πρωτίστως, πάνω σε έρευνα και σε συνεντεύξεις, οι οποίες διενεργήθηκαν από μια πρωτοπόρο, σε παγκόσμιο επίπεδο, εταιρεία συμβουλευτικής, καθώς και σε περισσότερες από 1.800 απαντήσεις, στο πλαίσιο μιας εξειδικευμένης έρευνας πάνω στις εξαγωγές, μεταξύ εμπόρων λιανικής και κατασκευαστών σε έξι χώρες. Η συγκεκριμένη έκθεση διαφωτίζει το θέμα της εξελισσόμενης μορφής του διαδικτυακού ηλεκτρονικού εμπορίου, στην οποία τόσο η προσφορά, όσο και η ζήτηση, γίνονται όλο και πιο απαιτητικές. Οι κατασκευαστές αξιοποιούν ολοένα και πιο αποτελεσματικά το ηλεκτρονικό εμπόριο, για να μετακινηθούν σε αμεσότερα μοντέλα λιανικής – προσπερνώντας τους μεσάζοντες και προσφέροντας τα προϊόντα τους από το Διαδίκτυο, αναμένοντας να αναπτυχθούν κατά 30% ταχύτερα στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, απ’ ότι οι άλλες ομάδες εμπόρων λιανικής. Οι καταναλωτές σε πολλές χώρες γίνονται όλο και πιο επιλεκτικοί, τοποθετώντας δίπλα στην ελκυστική τιμή, τους παράγοντες της εμπιστοσύνης και της διαθεσιμότητας του προϊόντος, ως κίνητρα για τις αγοραστικές τους επιλογές από διαδικτυακούς εμπόρους λιανικής που έχουν έδρα στο εξωτερικό.

Οι κυριότερες προκλήσεις που υπογραμμίζονται από τους καταναλωτές, όσον αφορά στις διασυνοριακές αγορές, σχετίζονται με τα logistics, την εμπιστοσύνη, το κόστος και την εμπειρία των πελατών. Ταυτόχρονα, οι  έμποροι που δραστηριοποιούνται μέσω του διαδικτύου, μπορούν πλέον να ανιχνεύσουν, να αντιμετωπίσουν και να εξυπηρετήσουν καλύτερα τη ζήτηση από το εξωτερικό.

Η έκθεση σημειώνει, ότι η τάση προς το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει δημιουργήσει την εμφάνιση διάφορων παραγόντων διευκόλυνσης των σχετικών διαδικασιών και έτοιμων λύσεων. Για παράδειγμα, πάροχοι πληρωμών και εφαρμογές που προσαρμόζουν το check-out ενός διαδικτυακού καταστήματος σε τοπικό περιβάλλον, βοηθούν τους εμπόρους να προσαρμόζουν τις προσφορές τους στον ψηφιακό κόσμο και να συναλλάσσονται με πελάτες από ξένες αγορές.

Συνεργάτες στα logistics με παγκόσμια εμβέλεια είναι σε θέση να παρέχουν υποστήριξη για τον βέλτιστο τρόπο αποθήκευσης και πραγματοποίησης μιας παραγγελίας, είτε κεντρικά είτε τοπικά, ενώ παράλληλα η γρήγορη, αξιόπιστη και ευέλικτη παράδοση, είναι επιλογές που χρησιμεύουν ως εργαλεία και μπορούν να μετατρέψουν το περιστασιακό ενδιαφέρον σε μακροπρόθεσμη σχέση εμπιστοσύνης εκ μέρους του πελάτη.

Comments are closed.