Dell Δελτίο Τύπου

Η Dell Technologies, ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές τεχνολογικών λύσεων στον κόσμο, καλεί τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και την βιομηχανία Πληροφορικής να οδηγήσουν την πρόοδο για ένα πιο βιώσιμο μέλλον, θέτοντας σε προτεραιότητα τη βιωσιμότητα στην προμήθεια υπηρεσιών Πληροφορικής, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης προσπάθειας. Αυτή η πρόσκληση για δράση αποσκοπεί στην αξιοποίηση μιας μεγάλης ευκαιρίας για τη χρήση της αγοραστικής δύναμης των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, για την προώθηση της βιωσιμότητας στην προμήθεια διαδικασιών και αποτελεσμάτων.

Η δημόσια αγοραστική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτιμάται ότι κινείται γύρω στα €1,8 τρισεκατομμύρια ετησίως1, με τις δαπάνες Πληροφορικής να αναμένεται ότι θα αυξηθούν, αγγίζοντας τα €45 δισεκατομμύρια μέχρι το 2021. Μέσω της συνεργασίας για να αναχθεί η βιωσιμότητα σε προτεραιότητα όσον αφορά την προμήθεια προϊόντων Πληροφορικής, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα βελτιώσουν τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο και παράλληλα θα μειώσουν το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO), των αγορασθέντων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η Οδηγία Δημόσιων Προμηθειών της ΕΕ το 2014 ενίσχυσε τις δυνατότητες των προμηθευτών δημοσίου να επιλέγουν προσφορές βασισμένες σε κριτήρια πέραν του κόστους, όπως τη βιωσιμότητα. Παρότι η Οδηγία έχει μεταφερθεί στις εθνικές νομοθεσίες των περισσότερων χωρών μελών της ΕΕ, εδώ και περίπου δύο χρόνια, έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει διαπιστώσει ότι το 55 τοις εκατό των δημόσιων συμβάσεων στην ΕΕ συνάπτονται με βάση την κατώτερη τιμή, ως μοναδικό κριτήριο ανάθεσης. Πρόσφατη έρευνα της εταιρείας συμβουλευτικής Oxford Analytica, κατόπιν παραγγελίας της Dell Technologies, καταδεικνύει ότι η έλλειψη διαλόγου με τη βιομηχανία και καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή σχετικών κριτηρίων κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, δημιουργεί εμπόδια στην απορρόφηση βιώσιμων προμηθειών.

Η Dell Technologies θεωρεί ότι υφίσταται μια σαφής ανάγκη για δράση τόσο εκ μέρους των νομοθετών, όσο και της βιομηχανίας, με στόχο την υπερπήδηση αυτών των εμποδίων, όσον αφορά την υιοθέτηση και τη διασφάλιση ότι η Ευρώπη θα συνεχίζει να πρωτοπορεί στο πεδίο των βιώσιμων προμηθειών.

Προς επίτευξη αυτού του στόχου, η Dell Technologies καλεί για τα παρακάτω:

  • Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει την ανάπτυξη και διάδοση συγκεκριμένων οδηγιών ανά κλάδο, για την υλοποίηση κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στις δημόσιες προμήθειες, σε συνεργασία με αρμόδιους υπεύθυνους στη βιομηχανία, στο χώρο των εμπειρογνωμόνων και σε εθνικό επίπεδο, και σε ευθυγράμμιση με ισχύοντα διεθνή πλαίσια και βέλτιστες πρακτικές της βιομηχανίας. Επιπροσθέτως η Dell technologies προτρέπει την ενίσχυση της δημιουργίας δυναμικού, το διαμοιρασμό βέλτιστων πρακτικών και την κατάταξη της προόδου μεταξύ των χωρών μελών.
  • Τις κυβερνήσεις των χωρών μελών να υιοθετήσουν αρχές με κεντρικό άξονα τη βιωσιμότητα, αναφορικά με την πολιτική δημόσιων προμηθειών, καθώς και ως προς την καλλιέργεια συνεργασίας με τη βιομηχανία και την υποστήριξη υλοποιήσεων στην πράξη, μέσω της δημιουργίας δυναμικού και τη στήριξη εργαλείων για τους δημόσιους προμηθευτές.
  • Τη βιομηχανία Πληροφορικής να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους υπεύθυνους δημόσιων προμηθειών, σε εθνικό επίπεδο, ώστε να μοιραστούν βέλτιστες πρακτικές και καινοτομία για να ενισχύσουν τη βιωσιμότητα του κύκλου ζωής Πληροφορικής, και παράλληλα να συνεργαστούν με τον οργανισμό Responsible Business Alliance, για τον καθορισμό και την περαιτέρω ανάπτυξη κοινών προδιαγραφών για τη βιωσιμότητα της αλυσίδας προμηθειών. Ως μέρος αυτής της προσπάθειας, η Dell Technologies αναλαμβάνει τη δέσμευση να συνεισφέρει ενεργά στο διαρκές έργο του οργανισμού Responsible Business Alliance (RBA), στην κατεύθυνση της ανάπτυξης κοινών οδηγιών για τη βιομηχανία, αναφορικά με τις υπεύθυνες δημόσιες προμήθειες Πληροφορικής το 2019.

H παροχή βοήθειας για την προώθηση βιώσιμων πρακτικών σε παγκόσμιο επίπεδο, ευθυγραμμίζεται με το στόχο της Dell Technologies να δημιουργεί τεχνολογίες που οδηγούν την ανθρώπινη πρόοδο.

Τα προϊόντα της Dell Technologies φέρουν μια σειρά από πιστοποιήσεις βιωσιμότητας και οικολογικές σημάνσεις, με τη βιωσιμότητα να αποτελεί οδηγό της προϊοντικής καινοτομίας. Έχοντας μειώσει την ένταση ενέργειας των προϊόντων της κατά 60 τοις εκατό από το 2012, η εταιρεία προχωρεί προς την επίτευξη του στόχου της, που είναι μείωση κατά 80 τοις εκατό μέχρι το 2020. Το 90 τοις εκατό των επιλεγμένων προϊόντων συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές ENERGY STAR.

Η Dell Technologies έχει επίσης αναγνωριστεί με μια  σειρά από βραβεία για τη δέσμευσή της στη βιωσιμότητα,  όπως την παρουσία της στη λίστα Ethisphere που περιλαμβάνει τις πιο υπεύθυνες εταιρείες του κόσμου επί 5 συναπτά έτη. Η εταιρεία έχει επίσης υιοθετήσει πλήρως τον κώδικα συμπεριφοράς του οργανισμού Responsible Business Alliance για τις λειτουργίες της και για την αλυσίδα προμηθειών της.

Η Louise Koch, Corporate Sustainability Director, Dell EMEA, αναφέρει σχετικά: “Η Dell Technologies έχει διαπιστώσει από πρώτο χέρι τα επιχειρηματικά και περιβαλλοντικά οφέλη της κυκλικής προσέγγισης, μια πρακτική “winwin”, με την οποία μειώνονται οι ενεργειακές απαιτήσεις, τα έξοδα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ταυτόχρονα. Με στενή συνεργασία με τον οργανισμό Responsible Business Alliance (RBA) και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και επιχειρήσεις, μπορούμε να επιταχύνουμε τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των ολοένα και πιο κρίσιμων ζητημάτων, μεταξύ των οποίων την καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής».

 «Καθώς οι απαιτήσεις για τεχνολογία αυξάνονται παγκοσμίως, θα υπάρξει ανάγκη για περισσότερες συνεργασίες εντός και εκτός της βιομηχανίας Πληροφορικής, με στόχο τη βελτίωση των προτύπων και των πρακτικών, και την ενίσχυση των προσπαθειών για ένα πιο βιώσιμο μέλλον», δήλωσε εξάλλου ο Aongus Hegarty, President EMEA, Commercial Business Dell EMC. «Οι δημόσιες προμήθειες αποτελούν ένα μόνο παράδειγμα της σημασίας των αναξιοποίητων ευκαιριών για την ενίσχυση της βιωσιμότητας σε μεγαλύτερη κλίμακα, σε ευθυγράμμιση με τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές της βιομηχανίας. Για αυτό έχουμε επιλέξει να προωθήσουμε ενεργά αυτό το ζήτημα σε συνεργασία με βασικούς υπεύθυνους, ξεκινώντας σήμερα με αυτό το κάλεσμα σε δράση».

 

[1] Τί είναι GPP; Ευρωπαϊκή Επιτροπή, http://ec.europa.eu/environment/gpp/what_en.htm. Πρόσβαση στις 15/11-2018

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε:

https://corporate.delltechnologies.com/en-us/social-impact/advancing-sustainability.htm

Comments are closed.