Η DHL Global Forwarding αναβαθμίζει το εργαλείο διαχείρισης αποστολών DHL Interactive με την κορυφαία στον κλάδο λειτουργία αναφοράς εκπομπών άνθρακα

  • Online πλατφόρμα που προσφέρει εύκολη καταχώρηση και παρακολούθηση αποστολών και άμεση αναφορά παραδόσεων

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2015: Η DHL Global Forwarding, το τμήμα του Ομίλου Deutsche Post DHL που εξειδικεύεται στις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές, ανακοίνωσε μία νέα λειτουργία αναφοράς εκπομπών άνθρακα στην νέα της διαδικτυακή πλατφόρμα πελατών DHL Interactive (DHLi). Χάρη στη νέα αυτή λειτουργία, οι πελάτες θα είναι σε θέση να υπολογίζουν πρακτικά το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα των αποστολών τους, κάνοντας έτσι ένα θετικό βήμα για τη μείωση των δικών τους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Οι αναφορές υπολογίζονται βάσει των τελευταίων οδηγιών αναφοράς άνθρακα στις μεταφορές και περιλαμβάνουν δεδομένα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Οδηγία (EN16258), καθώς και με ένα πρόσφατο Γαλλικό Διάταγμα που θέτει σχετικά πρότυπα (No. 2011:1336).

«Το DHLi έχει αποτελέσει ένα εξαιρετικό εργαλείο για εμάς, τα τελευταία χρόνια, καθώς έχει αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες εξαγωγών. Λειτουργεί αυτόματα στην καταχώρηση, παρακολούθηση και αναφορά, επί 24ώρου βάσεως και μας βοηθά να γινόμαστε πιο αποδοτικοί στη διαχείριση αεροπορικών ή θαλάσσιων αποστολών. Με τη νέα δυνατότητα συμπερίληψης δεδομένων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, στις αναφορές, δημιουργεί ένα πλαίσιο πλήρους διαφάνειας στις εκπομπές άνθρακα και μας βοηθά στη βελτίωση της αποδοτικότητας της αλυσίδας προμηθειών και την επίτευξη των περιβαλλοντικών μας στόχων,» δηλωσε ο Patrick Ley, Strategic Purchasing Manager, Huntsman Pigments and Additives.

Μεταξύ των σημαντικότερων βελτιώσεων, περιλαμβάνεται η αυξανόμενη διαφάνεια πληροφορίας, η οποία βελτιώνει την ευκολία χρήσης. Οι πελάτες πλέον λαμβάνουν συνολικές αναφορές, οι οποίες περιέχουν δεδομένα σχετικά με το αποτύπωμα άνθρακα των αποστολών τους, καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για τα εμπορεύματα και την κατάσταση της παράδοσης, μέσω ιστορικού σε βάθος μέχρι και ένα χρόνο. Οι αναφορές είναι δυνατόν να δημιουργηθούν βάσει ενός προκαθορισμένου πλάνου, να αποθηκευτούν και να διανεμηθούν σε τρίτους, αλλά και να ελεγχθούν από τους ίδιους τους πελάτες, μέσω συστήματος ελέγχου προσβασης.

«Παρατηρούμε το φαινόμενο όλο και περισσότερων νόμων, που θεσπίζονται απαιτώντας αυξημένη προσήλωση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Χάρη στις δυνατότητες αναφοράς του διοξειδίου του άνθρακα, που διαθέτουμε πλέον, μπορούμε να παρέχουμε την αναγκαία διαφάνεια για τους πελάτες μας, ώστε να είναι προετοιμασμένοι για τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς. Η σήμανση και παρακολούθηση, καθώς και η αναφορά άνθρακα, υπήρχαν και στο παρελθόν, αλλά τώρα έχουμε και τις δύο λειτουργίες σε ένα πλαίσιο, κάτι το οποίο καθιστά το DHL Interactive, ιδιαίτερα ισχυρό και πολύτιμο, στην αύξηση της αποδοτικότητας των αλυσίδων προμηθειών των πελατών μας,» ανέφερε ο Michael Young, Executive Vice President, Marketing and Sales, DHL Global Forwarding.

Το DHLi προσφέρει στους πελάτες ένα εύρος υπηρεσιών για το χειρισμό των μεταφορών τους. Οι χρήστες μπορούν να καταχωρούν τις μεταφορές τους στο www.dhl.com/dhli, όπως επίσης και να αιτούνται εγγράφων, όπως πιστοποιητικά προέλευσης, δελτία αποστολής και εγγυητικές επιστολές. Επιπλέον, οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιούν φόρμες παραγγελίας, να αιτούνται άμεσα αριθμούς λογαριασμών house bill (HB) και να δημιουργούν εμπορικά τιμολόγια και λίστες συσκευασίας, μέσω της λειτουργίας καταχώρησης του DHLi.

Επιπροσθέτως, οι πελάτες μπορούν να επισημαίνουν και να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές και να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για επιλεγμένα στάδια της μεταφοράς, όπως το «Σημείο Παράδοσης» (“Point Of Delivery” – POD). Καθώς πρόκειται για web-based πλατφόρμα, το DHL Interactive είναι διαθέσιμο διεθνώς, δεν απαιτεί ρυθμίσεις ΙΤ και η πρόσβαση σε αυτό είναι δυνατή από κάθε συσκευή με δυνατότητα σύνδεσης στο Internet. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη σήμερα σε 14 γλώσσες και παρέχεται χωρίς επιπλέον κόστος.

Comments are closed.