• Η wearable τεχνολογία και το λογισμικό επαυξημένης πραγματικότητας βελτιώνουν τη διαδικασία συλλογής κατά 25 τοις εκατό
  • Η DHL Supply Chain και η Ricoh δοκιμάζουν ένα πιλοτικό πρόγραμμα στην Ολλανδία

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2015: Η DHL, η κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως στον τομέα των logistics, πραγματοποίησε επιτυχώς ένα πιλοτικό πρόγραμμα δοκιμής ‘έξυπνων γυαλιών’ και τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας στην Ολλανδία. Σε συνεργασία με τη Ricoh, η οποία είναι και πελάτης της DHL, και την Ubimax, εξειδικευμένη εταιρεία στις λύσεις wearable computing, δοκιμάστηκαν λύσεις νέας τεχνολογίας για την εφαρμογή τους στη διαδικασία συλλογής μέσω όρασης (vision picking) στις λειτουργίες της αποθήκης. Το προσωπικό καθοδηγήθηκε στην αποθήκη από γραφικά που εμφανίζονταν σε ‘έξυπνα γυαλιά’ με στόχο την επιτάχυνση στη διαδικασία συλλογής και τη μείωση των λαθών. Το πιλοτικό πρόγραμμα απέδειξε ότι η τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας προσφέρει πρόσθετη αξία στα logistics και συνετέλεσε σε 25 τοις εκατό αύξηση της αποδοτικότητας κατά τη διαδικασία συλλογής.

«Η συλλογή μέσω όρασης επιτρέπει την λειτουργία της συλλογής των παραγγελιών σαν διαδικασία με ελεύθερα χέρια (hands free) και αυξάνει σημαντικά την παραγωγικότητα. Η τεχνολογία υποστηρίζει τους εργαζομένους μας και προσφέρει μεγάλη αξία στους πελάτες μας. Ωστόσο, αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα στο ταξίδι καινοτομίας μας, καθώς πιστεύουμε ότι η επαυξημένη πραγματικότητα θα μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές περιοχές της εφοδιαστικής αλυσίδας,» αναφέρει ο Jan-Willem De Jong, Διευθυντής Επιχειρηματικής Μονάδας Τεχνολογίας στην DHL Supply Chain, Benelux.

Ο στόχος του πιλοτικού προγράμματος ήταν η καλύτερη κατανόηση των πλεονεκτημάτων και των περιορισμών της τεχνολογίας. Για τρείς εβδομάδες, το προσωπικό της αποθήκης στο Bergen op Zoom εξοπλίστηκε με συστημάτα προβολής τύπου heads mounted – όπως τα Google Glass και το VuzixM100. Οι συγκεκριμένες συσκευές απεικόνισης έδειχναν τις πληροφορίες της κάθε εργασίας κατά τη διαδικασία συλλογής, συμπεριλαμβάνοντας το διάδρομο, την θέση του προϊόντος και την ποσότητα. Συνολικά 10 άτομα του προσωπικού στον τομέας της συλλογής παραγγελιών χρησιμοποίησαν τον εξοπλισμό και συνέλεξαν περισσότερα από 20,000 αντικείμενα, διεκπαιρεώνοντας 9,000 παραγγελίες εντός του προκαθoρισμένου χρονικού πλαισίου. Το προσωπικό ήταν σε θέση να πραγματοποιεί τις σχετικές λειτουργίες πολύ πιο γρήγορα και χωρίς λάθη. Επί του παρόντος, η DHL και Ricoh αξιολογούν από κοινού την επέκταση της λύσης.

«Αναζητούμε συνέχεια τρόπους να βελτιώσουμε τις διαδικασίες μας με νέες τεχνολογίες και είμαστε χαρούμενοι να έχουμε την DHL ως συνεργάτη καινοτομίας για αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα» αναφέρει ο Pieter-Jelle van Dijk, Διευθυντής Λειτουργιών, Ricoh EMEA.

Τον Ιούνιο του 2014, η ομάδα της DHL που ασχολείται με την έρευνα τάσεων παρουσίασε μια μελέτη με τίτλο «Επαυξημένη Πραγματικότητα στα Logistics» που περιγράφει τις βέλτιστες πρακτικές και πολλά υποσχόμενες περιπτώσεις εφαρμογής. Επιπρόσθετα, με τη συλλογή μέσω όρασης στις λειτουργίες αποθήκης, η μελέτη δείχνει επίσης πως οι λειτουργίες κατά τη μεταφορά, την παράδοση στο τελευταίο στάδιο και οι υπηρεσίες που προσθέτουν αξία, μπορούν να βελτιωθούν μέσω εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας. Στο άμεσο μέλλον, η DHL ανυπομονεί να εξετάσει την οικονομική βιωσιμότητα της εφαρμογής τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας σε νέους τομείς εφαρμογών και είναι ανοικτή στη συνεργασία με άλλους πιθανούς εταίρους.

Comments are closed.