Ανακοινώνει επίτευξη ρεκόρ σε κύκλο εργασιών τριμήνου στα 14,9 δις δολάρια

Τα σημαντικότερα σημεία:
Επίτευξη ρεκόρ στον κύκλο εργασιών του έτους στους τομείς Data Center, Internet of Things (IoT) και λύσεων μη-πτητικών (Non-Volatile) μνημών και επίτευξη ρεκόρ στον κύκλο εργασίων τριμήνου για τους τομείς Data Center και IoT
Από τον περασμένο Νοέμβριο, τα προϊόντα τεχνολογίας 14nm συμβάλλουν περισσότερο από 50% του όγκου στο Client Computing Group με αυξανόμενο ενθουσιασμό για την έκτη γενιά των επεξεργαστών Intel® Core™ (“Skylake”).
• Ανακοινώνεται αύξηση του μερίσματος σε μετρητά στα 1,04 δολάρια ανά μετοχή σε ετήσια βάση
• Η εξαγορά της Altera ολοκληρώθηκε νωρίς στο πρώτο τρίμηνο του 2016, διευρύνοντας το φάσμα των προϊόντων της Intel

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου, 2016 – H Intel ανακοίνωσε σήμερα τον κύκλο εργασιών για το έτος ύψους 55,4 δις δολαρίων, έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες 14.0 δις δολάρια, καθαρά κέρδη 11,4 δις δολάρια και κέρδη ανά μετοχή (EPS) 2,33 δολάρια. Η εταιρεία είχε εισροή μετρητών περίπου 19,0 δις δολάρια από λειτουργικές δραστηριότητες, κατέβαλε μερίσματα 4,6 δις δολάρια και χρησιμοποίησε 3,0 δις δολάρια για επαναγορά 96 εκατομμυρίων μετοχών.

Για το τέταρτο τρίμηνο, η Intel ανακοίνωσε έσοδα ύψους $14,9 δις., λειτουργικά έσοδα $4,3 δις., καθαρά κέρδη $3,6 δις. και κέρδη ανά μετοχή 74 cents. Η εταιρεία παρήγαγε περί τα $5,4 δις σε ρευστό από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, κατέβαλε μερίσματα ύψους $1,1 δις και χρησιμοποίησε $525 εκατομμύρια για την επαναγορά 17 εκατομμυρίων μετοχών.

“Τα αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο καταδεικνύουν ένα δυνατό κλείσιμο του έτους και βρίσκονται σε αντιστοιχία με τις προσδοκίες,” δήλωσε ο κ. Brian Krzanich, Intel CEO. “Τα αποτελέσματά μας για το 2015 δείχνουν ότι, η Intel εξελίσσεται και η στρατηγική μας αποδίδει καρπούς. Αυτό το χρόνο θα συνεχίσουμε να οδηγούμε την ανάπτυξη, μέσω της παροχής των υποδομών που υποστηρίζουν έναν ολοένα και εξυπνότερο και διασυνδεδεμένο κόσμο.”

Βασικές Οικονομικές Πληροφορίες και Τάσεις στις Επιχειρηματικές Μονάδες για το συνολικό έτος

  • Τα έσοδα του Client Computing Group διαμορφώθηκαν στα $32,2 δις, σημειώνοντας μείωση 8% σε σχέση με το 2014
  • Τα έσοδα του Data Center Group διαμορφώθηκαν στα $16,0 δις, σημειώνοντας αύξηση 11% σε σχέση με το 2014.
  • Τα έσοδα του Internet of Things group διαμορφώθηκαν στα $2,3 δις, σημειώνοντας αύξηση 7% σε σχέση με το 2014.
  • Τα έσοδα από τους τομείς λογισμικού και υπηρεσιών (services operating) διαμορφώθηκαν στα $2,2 δις, σημειώνοντας μείωση 2% σε σχέση με το 2014.
  • Τα έσοδα του τομέα λύσεων μη-πτητικών (Non-Volatile) μνημών κατέγραψαν αύξηση 21% σε σχέση με το 2014.

Βασικές Οικονομικές Πληροφορίες και Τάσεις στις Επιχειρηματικές Μονάδες για το τέταρτο τρίμηνο

  • Τα έσοδα του Client Computing Group διαμορφώθηκαν στα $8,8 δις, σημειώνοντας αύξηση 3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση 1% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
  • Τα έσοδα του Data Center Group διαμορφώθηκαν στα $4,3 δις, σημειώνοντας αύξηση 4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση 5% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους
  • Τα έσοδα του Internet of Things Group διαμορφώθηκαν στα $625 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση 6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
  • Τα έσοδα από τους τομείς λογισμικού και υπηρεσιών (services operating), διαμορφώθηκαν στα $543 εκατομμύρια, σημειώνοντας μείωση 2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση 3% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
  • Τα έσοδα του τομέα των λύσεων μη-πτητικών (Non-Volatile) μνημών, παρέμειναν σταθερά σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και σημείωσαν αύξηση 10% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Περισσότερες Πληροφορίες Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικοί πίνακες των οικονομικών αποτεσμάτων υπάρχουν στον δικτυακό τόπο της Intel στη διεύθυνση: http://www.intc.com/results.cfm.

Comments are closed.